About NOVI HORIZONT

Novi Horizont je nevladino udruženje, registrovano 1999. godine, sa sjedištem u Ulcinju. MISIJA: Povećavanje učešća građana u lokalnim procesima i šire, doprinoseći na taj način razvoju demokratije i promovisanju dobre vladavine, kroz realizaciju edukativnih i integracijskih programa. CILJEVI: Promovisanje i razvoj lokalne demokratije; Podrška demokratskoj participaciji građana u lokalnoj samoupravi; Osnaživanje žena i mladih za aktivno učešće u životu zajednice; Promocija i unaprjeđenje interetničkog i interkulturalnog dijaloga; Promocija evropskih vrijednosti na lokalnom nivou; Izgradnja i razvoj sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori; JAKE STRANE ORGANIZACIJE: Za 18 godina aktivnog djelovanja, Novi Horizont je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici; NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih OCD iz Crne Gore i regiona; NH igra funkciju lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i dobre spone izmedju lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja radi s mladima; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja pruža podršku samohranim roditeljima; NH spada među rijetkim organizacijama u Crnoj Gori koja radi na smanjenju etničke distance i jačanju interkulturalnog dijaloga medju mladima; Sve svoje aktivnosti Novi Horizont sprovodi na dvojezičnoj osnovi – Crnogorskom i Albanskom jeziku.

NOVI HORIZONT: DVIJE DECENIJE DRUŠTVENO ANGAŽOVANOG DJELOVANJA

Novi Horizont (NH) je upisan 6. septembra 1999. godine sa sjedištem u Ulcinju pod rednim brojem 4 u Registru NVO, odmah nakon što je Cr­na Go­ra do­bi­la svoj pr­vi Za­kon o ne­vla­di­nim organizacijama. Činjenica da smo organizacija koja aktivno djeluje u oblasti jačanja lokalne demokratije i razvoju građanskog društva u jednoj maloj i specifičnoj zajednici […]

DJECA ULCINJA – PROMOTERI TOLERANCIJE RAZLIČITOSTI

NVO „Novi Horizont“ u saradnji sa Gradskom bibliotekom Ulcinj i Osnovnom školom „Maršal Tito“  počinju realizaciju projekta „Djeca Ulcinja – promoteri tolerancije različitosti“, uz podršku Ministarstva prosvjete Crne Gore. Opšti cilj projekta je da se u multikulturalnoj sredini kakva je Ulcinj, djeci u osnovnim školama pruži prilika da razvijaju toleranciju prema različitostima i svijest o pripadnosti, čuvanju […]

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA MLADIH

NVO „Novi Horizont“ i ove godine organizuje obilježavanje Međunarodnog Dana mladih u Kutku za mlade, u Gradskoj biblioteci. Međunarodni Dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Ovaj datum prvi put je obilježen 2000. godine odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija. Tema ovogodišnjeg Dana mladih je Bezbjedni prostori za mlade – Safe Spaces for […]

VODIČ ZA SAMOHRANE RODITELJE

NVO Novi Horizont je u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštine Ulcinj i Bar (Područna jedinica Ulcinj) izdao kratak dvojezičan vodič za samohrane roditelje pod nazivom “JAČANJE RODITELJSKIH KOMPETENCIJA”. Vodič tretira teme vezane za roditeljsko staranje, sukobe roditelja i djece, daje uvid u tipove roditeljskog autoriteta, kao i korisne savjete za prevazilaženje najčešćih […]

UČEŠĆE MLADIH U DONOŠENJU ODLUKA

U sklopu Akcionog plana za realizaciju strategije za mlade za 2018. godinu, NVO Novi Horizont u saradnji sa Gradskom bibliotekom – Ulcinj sprovodi projekat “Mladi učestvuju, mladi odlučuju!” Ovaj projekat finansijski podržava Ministarstvo sporta Crne Gore. Opšti cilj projekta je aktiviranje i upućivanje mladih ljudi u Ulcinju o mogućnostima učestvovanja u procesu odlučivanja u lokalnoj […]

OBUKA ZA MLADE LIDERE

NVO Novi Horizont i Gradska Biblioteka – Ulcinj upućuju poziv mladima da se prijave za iskustvenu obuku za mlade lidere pod nazivom “Mladi kompetentni za participaciju”. Program je namenjen mladima uzrasta od 16 do 22 godina, koji žele da postanu lideri među svojim vršnjacima i lideri u zajednici. Program obuke obuhvata ciklus od 5 radionica […]