Poštovani posjetioci, Dobrodošli na web platformu www.nvoinfo.me!

Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama Ministarstva javne uprave i tim EU projekta “Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade u NVO u Crnoj Gori” pokrenuli su web bazu NVOinfo.  Polazeći od svoje uloge kao informaciono-koordinaciono-komunikativnog kanala za podsticanje i unaprjeđenje međusektorske saradnje i razvoja nevladinih organizacija, Kancelarija i tim projekta, a saglasno ranijoj inicijativi NVO, nastoje da kreiranjem baze omoguće uvid u aktivnosti NVO i tako doprinesu boljoj percepciji i razumijevanju njihove uloge i značaja od strane najšire javnosti Crne Gore, promovisanju njihovog rada i postignuća, kao i unaprjeđenja komunikacije državnih organa i NVO.

Baza NVOinfo sadrži javno dostupne podatke iz Registra nevladinih organizacija, za koje je nadležno Ministarstvo javne uprave Crne Gore, i to: naziv organizacije, djelatnost, adresu i broj rješenja, te podatke prikupljene u toku realizacije pilot aktivnosti, pokrenute sredinom januara 2017. godine, u toku koje su NVO putem online forme dostavile sljedeće podatke: broj rješenja, datum rješenja, datum osnivanja, ovlašćeno lice, broj telefona, e-mail adresa, ciljna grupa, misija organizacije, vizija organizacije, ciljevi organizacije, web/facebook/twitter stranica.

NVOinfo baza omogućava lakše nalaženje potencijalnih unutarsektorskih i međusektorskih partnera za realizaciju aktivnosti, kampanja i projekata, a nevladine organizacije će moći bez posrednika da predstave svoj rad. NVOinfo baza je jednostavna za pretraživanje. Prostor za objavljivanje tekstova nevladinih organizacija predviđen je u okviru sljedećih rubrika: Novosti/Vijesti, Resursi i partnerstva (Partnerstva, Dijelimo resurse) i Volontiranje/Stažiranje.

U okviru rubrike “Mapa” možete pretražiti našu bazu uz pomoć tri kategorije: Naziva organizacije, djelatnosti kojom se organizacija bavi i/ili lokacijom na kojoj se organizacija nalazi. Rubrika “Novosti/Vijesti”sadrži aktuelne vijesti iz civilnog sektora, dok će se na rubrikama “Resursi i partnerstva” kao i “Volontiranje/Stažiranje” pronaći pozivi nevladinih orgaizacija građanima i drugim organizacijama/institucijama za uspostavljanje saradnje i zajedničko djelovanje.

 Unošenje i ažuriranje podataka biće odgovornost nevladine organizacije, koja će, za tu svrhu, dobiti  korisnički nalog i lozinku.  Administrator Baze će ukloniti svaki sadržaj koji sadrži govor mržnje, netolerancije i diskriminacije.

 Važno obavještenje: Organizacije koje su u toku pilot aktivnosti dostavile osnovne podatke o svojoj organizaciji  će, putem elektronske pošte, dobiti “username” i lozinku za pristup bazi kako bi mogle dalje uređivati svoj profil. Ostale organizacije koje su zainteresovane za uređenje svog profila u okviru baze moraju pratiti upustva putem linka.