Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama SLCG 37 2017

Zakon o nevladinim organizacijama SLCG 39 2011

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji SLCG 80 2008

Uredbe

Uredba o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa SLCG 13/18

Uredba o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona

Uredba o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa države, državne uprave i nevladinih organizacija

Strategije

Strategija unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO u Crnoj Gori 2018-2020.god

Strategija reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016-2020.god

Strategija razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori 2014-2016

Strategija informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU

Pravilnici

Pravilnik o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs SLCG 14/18

Odluke

Odluka o utvrdjivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018.godini SLCG 87/17

 

Priručnici

 

Analize

Analiza efekata implementacije Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori 2014 – 2016

Izvještaji

Polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. poglavlje za period jul – decembar 2017.

Polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. poglavlje za period januar – jul 2017.

Polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. poglavlje za period jul – decembar 2016

Polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. poglavlje za period januar – jun 2016

Drugi izvještaj o realizaciji AP Strategije razvoja nevladinih organizacija u CG 2014-2016

Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana realizacije Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014 – 2016

Izvještaj o radu Savjeta za razvoj nevladinih organizacija septembar 2014- decembar 2015. godine

Izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i NVO i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i drugim oblicima saradnje organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u 2014. i 2015. godini

Ostalo

Code od good practice for civil participation in the decision-making process

Guidelines for EU support to civil society in enlargement co

European Convention on Human rights

Kodeks dobre prakse za civilno učešće u procesu odlučivanja

Sistem obezbjeđenja kvaliteta za organizacije civilnog društva

Ugovor o Evropskoj uniji

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije