Potencijalni međunarodni donatori

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori
Adresa: Vuka Karadžića 12, 81000, Podgorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: http://www.delmne.ec.europa.eu
E-mail: delegation-montenegro@eeas.europa.eu
Broj telefona: +382 (0)20 444 600

Američka ambasada u Crnoj Gori
Adresa: Džona Džeksona 2, 81000, Podgorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: https://me.usembassy.gov/
Bro teleofona: +382 (0)20 410 500

Britanska ambasada u Crnoj Gori
Adresa: Ulcinjska 8, Gorica C, 81000 Podgrorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-podgorica
E-mail: podgorica@fco.gov.uk
Broj telefona: +382 (0) 20 420 100

UNDP u Crnoj Gori
Adresa: UN Eco House, Stanka Dragojevica bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: http://www.me.undp.org/
E-mail: registry.me@undp.org
Broj telefona: +382 20 447 400

Savjet Evrope
Kontakt informacije:
Web: http://www.coe.int/en/web/portal/home
E-mail: podgorica@coe.int
Broj telefona: 382 (0)20 230 825

Misija OEBS-a u Crnoj Gori
Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 98/VII, 81000 Podgorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: http://www.osce.org/me/mission-to-montenegro
E-mail: omim@osce.org
Broj telefona: +382 20 406 401
Faks: +382 20 406 431

Njemačko društvo za međunarodno saradnju (GIZ) GmbH
Adresa: Nikca od Rovina 27, 81000, Podgorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: www.giz.de
E-mail: giz-montenegro@giz.de
Broj telefona: +382 020 208 010

Fond Ujedinjenih nacija za djeluc /UNICEF/
Adresa: Stanka Dragojevica vv, 81000, Podgorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: www.unicef.org/montenegro
E-mail: podgorica@unicef.org
Broj telefona: +382 20 447 400

ERSTE fondacija
Adresa: Am Belvedere 1, 1100 Beč, Austrija
Kontakt informacije:
Web: http://www.erstestiftung.org/
E-mail: office@erstestiftung.org
Broj telefona: +43 50 100 15100

Friedrich Ebert fondacija, Regionalna kancelarija Beograd
Adresa: Dositejeva 51/1, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt informacije:
Web: http://www.fes-serbia.org/
E-mail: info@fes-serbia.org
Broj telefona: +381-11-3283-285

Potencijalni domaći donatori

Vlada Crne Gore
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica
Kontakt informacije:
Web: http://www.gov.me/naslovna
E-mail: kancelarijazagradjane@gsv.gov.me
Broj telefona: +382 20 482 839

Fond za aktivno građanstvo
Adresa: Vaka Đurovića 20/1, Nova Varoš II – II sprat, 81000, Podgorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: http://www.faktcg.org/
E-mail: fond@faktcg.org
Broj telefona: +382 20 665 600

Crnogorski Telekom AD
Adresa: Moskovska 29, 81000, Podgorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: https://telekom.me/za-svako-dobro-2017.nspx
E-mail: zasvakodobro@telekom.me
Broj telefona: 1500

Telenor fondacija
Adresa: Rimski trg 4, 81000, Podgorica, Crna Gora
Kontakt informacije:
Web: https://www.telenor.me/cg/o-telenoru/o-nama/drustvena-odgovornost/telenor-fondacija/
E-mail: fondacija@telenor.me
Broj telefona: 1700