VODIČ ZA SAMOHRANE RODITELJE

VODIČ ZA SAMOHRANE RODITELJE
Novosti/Vijesti

NVO Novi Horizont je u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštine Ulcinj i Bar (Područna jedinica Ulcinj) izdao kratak dvojezičan vodič za samohrane roditelje pod nazivom “JAČANJE RODITELJSKIH KOMPETENCIJA”.
Vodič tretira teme vezane za roditeljsko staranje, sukobe roditelja i djece, daje uvid u tipove roditeljskog autoriteta, kao i korisne savjete za prevazilaženje najčešćih prepreka u odgoju djece, posebno stavljajući akcenat na ohrabrivanje onih kojima je pomoć najpotrebnija, samohranih roditelja.
Takođe, ovaj vodič pruža roditeljima  uvid u njihova prava i mogućnosti koja imaju, te informacije na koji način ih mogu ostvariti.
Ova publikacija predstavlja nastavak uspješne saradnje na programu „Servis podrške samohranim roditeljima“ koji je iniciran 2012. godine, kao nova socijalna usluga u lokalnoj zajednici.
Vodič “Jačanje roditeljskih kompetencija” je peta po redu publikacija koju Novi Horizont realizuje sa Centrom za socijalni rad za opštine Ulcinj i Bar, promovišući na taj način jednu dobru praksu u izgradnji održivog partnerstva između organizacija civilnog društva i javnih institucija.

Izradu i štampanje ovog vodiča, finansijski je omogućila Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u okviru oblasti Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti (2017).