Omogućiti bolje uslove studiranja za osobe s invaliditetom

Omogućiti bolje uslove studiranja za osobe s invaliditetom
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uputilo je Ministarstvu prosvjete prijedloge i sugestije za izmjenu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarvanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza. Sugestije za izmjene i dopune Pravilnika nastale su kao dogovor na sastanku koji je održan 19. marta 2018 između UMHCG i predstavnika Ministarstva, s ciljem obezbjeđivanja boljih uslova za smještaj studenata s invaliditetom u domu kao i ostvarivanja prava na studentski kredit i stipendiju.

Izmjenama i dopunama Pravilnika studentima s invaliditetom bilo bi omogućeno da konkurišu za smještaj u domu, na način kojim će se omogućiti primjena principa afirmativne akcije u proceduri dodjele smještaja. Predloženo je ostvarivanje prava na smještaj u domu bez obzira na broj ostvarenih bodova, jer osobe s invaliditetom nailaze na veliki broj barijera tokom visokog obrazovanja koje ih, između ostalog, ograničavaju u ostvarivanju prava na pristupačan smještaj „prilagođen“ njihovom životnom standardu. Takođe, predlogom izmjena i dopuna Pravilnika je definisano da studenti s invaliditetom mogu ostvariti pravo na studentski kredit i stipendiju, po principu afirmativne akcije, što bi se pozitivno odrazilo na poboljšanje njihovog materijalnog stanja, kao i na omogućavanje finansiranja servisa podrške koji su im neophodni, a nisu pruženi od strane sistema.

Osim toga, predlogom Pravilnika definisano je da studenti s invaliditetom ostvaruju studentski kredit u uvećanom iznosu, s obzirom na to da osobe s invaliditetom imaju dodatne troškove kada je u pitanju svakodnevni život.

Kada je riječ o javnom prevozu osoba s invaliditetom, smatramo da treba priznati pravo na participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju s obzirom na to da ne postoji dostupan javni prevoz za studente s invaliditetom i da su studenti s invaliditetom često onemogućeni da se slobodno kreću zbog arhitektonskih i drugih barijera u fizičkom okruženju, što je bio, takođe, jedan od upućenih predloga.

U cilju uspostavljanja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito u pogledu pružanja podrške studentima s invaliditetom u studiranju, sticanju znanja i kompetencija, nastavnom procesu i vannastavnim aktivnostima, predloženo je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarsva prosvjete Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, čiji smo prvi nacrt, takođe, dostavili Ministarstvu. Potpisivanje Memoranduma o saradnji ima za cilj podsticanje inkluzije mladih s invaliditetom u oblasti obrazovanja, naročito u oblasti visokog obrazovanja i stvaranja uslova za prelazak na otvoreno tržište rada radi poboljšanja poštovanja i uživanja ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Anđela Miličić, Koordinatorka programa za obrazovanje i edukaciju

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.