OBUKA ZA MLADE LIDERE

OBUKA ZA MLADE LIDERE
Novosti/Vijesti

NVO Novi Horizont i Gradska Biblioteka – Ulcinj upućuju poziv mladima da se prijave za iskustvenu obuku za mlade lidere pod nazivom “Mladi kompetentni za participaciju”.
Program je namenjen mladima uzrasta od 16 do 22 godina, koji žele da postanu lideri među svojim vršnjacima i lideri u zajednici.

Program obuke obuhvata ciklus od 5 radionica na kojima će mladi naučiti o sljedećim temama:
• Aktivno građanstvo i omladinski aktivizam,
• Demokratski principi i Evropska unija,
• Ljudska prava,
• Timski rad i liderstvo,
• Javno zagovaranje,
• Javni nastup

Radionice će se održati jednom nedjeljno, tokom okotbra i novembra, u prostorijama YOUTH CORNER-a u Gradskoj Biblioteci.
Nаkon zаvršetkа obuke, polаznici koji uspješno sаvlаdаju progrаm dobijаju sertifikаt o stečenim znanjima i iskustvima o omladinskom aktivizmu i liderstvu.

Svi zainteresovani kandidati mogu da se prijave ovdje.
Rok za prijavu je 10. oktobar 2017.

Više o projektu