OBUKA ZA MLADE LIDERE

OBUKA ZA MLADE LIDERE
Novosti/Vijesti

NVO Novi Horizont i Gradska Biblioteka – Ulcinj upućuju poziv mladima da se prijave za iskustvenu obuku za mlade lidere pod nazivom “Mladi kompetentni za participaciju”.
Program je namenjen mladima uzrasta od 16 do 22 godina, koji žele da postanu lideri među svojim vršnjacima i lideri u zajednici.

Program obuke obuhvata ciklus od 5 radionica na kojima će mladi naučiti o sljedećim temama:
• Aktivno građanstvo i omladinski aktivizam,
• Demokratski principi i Evropska unija,
• Ljudska prava,
• Timski rad i liderstvo,
• Javno zagovaranje,
• Javni nastup

Radionice će se održati jednom nedjeljno, tokom okotbra i novembra, u prostorijama YOUTH CORNER-a u Gradskoj Biblioteci.
Nаkon zаvršetkа obuke, polаznici koji uspješno sаvlаdаju progrаm dobijаju sertifikаt o stečenim znanjima i iskustvima o omladinskom aktivizmu i liderstvu.

Svi zainteresovani kandidati mogu da se prijave ovdje.
Rok za prijavu je 10. oktobar 2017.

Više o projektu


 

About NOVI HORIZONT

Novi Horizont je nevladino udruženje, registrovano 1999. godine, sa sjedištem u Ulcinju. MISIJA: Povećavanje učešća građana u lokalnim procesima i šire, doprinoseći na taj način razvoju demokratije i promovisanju dobre vladavine, kroz realizaciju edukativnih i integracijskih programa. CILJEVI: Promovisanje i razvoj lokalne demokratije; Podrška demokratskoj participaciji građana u lokalnoj samoupravi; Osnaživanje žena i mladih za aktivno učešće u životu zajednice; Promocija i unaprjeđenje interetničkog i interkulturalnog dijaloga; Promocija evropskih vrijednosti na lokalnom nivou; Izgradnja i razvoj sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori; JAKE STRANE ORGANIZACIJE: Za 18 godina aktivnog djelovanja, Novi Horizont je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici; NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih OCD iz Crne Gore i regiona; NH igra funkciju lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i dobre spone izmedju lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja radi s mladima; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja pruža podršku samohranim roditeljima; NH spada među rijetkim organizacijama u Crnoj Gori koja radi na smanjenju etničke distance i jačanju interkulturalnog dijaloga medju mladima; Sve svoje aktivnosti Novi Horizont sprovodi na dvojezičnoj osnovi – Crnogorskom i Albanskom jeziku.