Poziv za učešće na okruglom stolu o Nacrtu Strategije za razvoj NVO

Ministarstvo javne uprave, uz podršku EU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori” organizuje Javnu raspravu o Nacrtu strategije unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020. Rasprava o Nacrtu strategije počinje objavljivanjem Nacrta strategije na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e- uprave. Javna rasprava o Nacrtu […]

Osnivanje Omladinskog kluba u Tuzima

U toku je realizacija projekta Omladinski klub Tuzi koji ima za cilj, osim osnivanja kluba, da mladima u ovoj lokalnoj zajednici pruži kvalitetnu podršku i mjesto za provođenje slobodnog vremena. Čak 25 mladih iz ove zajednice prolaze obuke vezano za Filantropiju, Menadžiranje omladinskog kluba i pisanje projektnog prijedloga. U sklopu projekta predviđene su i druge […]

OBUKA ZA MLADE LIDERE

NVO Novi Horizont i Gradska Biblioteka – Ulcinj upućuju poziv mladima da se prijave za iskustvenu obuku za mlade lidere pod nazivom “Mladi kompetentni za participaciju”. Program je namenjen mladima uzrasta od 16 do 22 godina, koji žele da postanu lideri među svojim vršnjacima i lideri u zajednici. Program obuke obuhvata ciklus od 5 radionica […]

Poziv za prijavu na NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) – Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje treći po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija. Sajam će se održati u Budvi, 28. oktobra  2017. godine na Jadranskom sajmu. Cilj ovog Sajma  je da unaprijedi i poveća vidljivost aktivnosti […]

FAKT: Podrška aktivizmu i društvenom angažovanju mladih

Fond za aktivno građanstvo je objavio konkurs u okviru programa Podrška aktivizmu i društvenom angažovanju mladih, koji se realizuje uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a u saradnji sa Ministarstvom sporta Crne Gore – Direktoratom za mlade. Cilj programa je poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja […]

Novi projekat Udruženja paraplegičara Cetinja

Od 01. 09. 2017. godine u Udruženju paraplegičara Cetinje, počinje sa radom pravna kancelarija za osobe sa invaliditetom, u projektu: ,,Saznaj svoje pravo’’ podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Opšti cilj- projekta je: Povećan nivo integracije osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu. Specifični cilj-projekta je: Povećan nivo ostvarivanja zakonom zagarantovanih […]

Cetinjske omladinske organizacije potpisale sporazum o saradnji

Tri cetinjske omladinske organizacije: NVO ,,Džonatan Livingston” NVO ,,Građanski kreativni centar” i NVO ,,Aktivna zona”, potpisale su sporazum o saradnji u prostorijama Omladinskog kluba. Sporazum je potpisan u okviru realizacije projekta ,,Volonterizam se uči”, koji realizuje NVO ,,Džonatan Livingston”. Ove tri organizacije su se obavezale na međusobnu tehničku podršku prilikom realizacije projekata u oblasti poboljšanja […]

Održana prva obuka ,,Vidljivost omladinskog aktivizma u medijima”

Organizovanje obuke na temu „Vidljivost omladinskog aktivizma u medijima” počela je realizacija projekta „Mladi i mediji“ koji nevladina organizacija Aktivna zona sa Cetinja sprovodi uz pomoć Ministarstva sporta Crne Gore. Obuka, koja je održana u Omladinskom klubu u Budvi, bila je namijenjena koordinatorima omladinskih centara i klubova iz Prijestonice i primorskih opština, dok će za […]