Poziv za prijavu na NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija

Poziv za prijavu na NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija
Novosti/Vijesti

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) – Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje treći po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

Sajam će se održati u Budvi, 28. oktobra  2017. godine na Jadranskom sajmu.

Cilj ovog Sajma  je da unaprijedi i poveća vidljivost aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD)  i njihove uloge u demokratskim procesima. Takođe, Sajam ima svrhu da doprinese poboljšanju javnog imidža i kredibiliteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

Pozivamo sve zaintersovane nevladine organizacije u Crnoj Gori, koje ispunjavaju dolje navedene kriterijume, da popune Prijavni formular NVO EXPO 2017 i time sebi obezbijede mjesto na najvećem događaju ovog tipa u Crnoj Gori.

TACSO Montenegro i CRNVO će pokriti sve troškove (put, hrana, smještaj – shodno potrebi) za predstavnike organizacija van Budve (za dva predstavnika po organizaciji) i obezbijediti sve tehničke uslove za uspješno predstavljanje organizacija.

Popunjeni formular pošaljete TACSO Montenegro kancelariji najkasnije do 5. oktobra 2017. godine do 12:00h, putem E mail-a:  marija.ivancevic@tacso.org

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 020 219 121.