Novi projekat Udruženja paraplegičara Cetinja

Novi projekat Udruženja paraplegičara Cetinja
Novosti/Vijesti

Od 01. 09. 2017. godine u Udruženju paraplegičara Cetinje, počinje sa radom pravna kancelarija za osobe sa invaliditetom, u projektu: ,,Saznaj svoje pravo’’ podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Opšti cilj- projekta je: Povećan nivo integracije osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu.

Specifični cilj-projekta je: Povećan nivo ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava od strane OSI u opštini Cetinje.

Pravnom kancelarijom će rukovoditi pravnica Ivana Janković

Takođe od Od 01. 09. 2017 godine Udruženju paraplegičara Cetinje, počinje sa pružanjem usluga fizioterapije: Tretmani manuelne masaze; Relaks masaza; Akupresura-Kinezi terapija – fizioterapiijske vježbe

Projekat ,,Osnažimo svoje psiho/fizičke potencijale” je podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Opšti cilj projekta je: Doprinos poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Specifični cilj projekta je: Povećan nivo integrisanja OSI u sve oblasti života, kao i jačanje psihofizičkih potencijala, veća informisanost i otkalnjanje socioloških i svih drugih barijera.

Tretmane fizioterapije sprovodiće fizioterapeut Veselin Vuković

About Udruženje paraplegičara Cetinje