JAVNI POZIV ZA RADIONICU O KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

JAVNI POZIV ZA RADIONICU O KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva osobe s invaliditetom, aktiviste u organizacijama osoba s invaliditetom, porodice i prijatelje OSI i druge zainteresovane za temu prava OSI da se prijave za jednodnevnu radionicu o Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom, koja će biti održana 23. juna 2020. u Nikšiću. 

Organizacija radionice ima za cilj da se OSI i OOSI upoznaju s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom kao krovnim međunarodnim dokumentom kojim se garantuju prava OSI, njenim načelima i opštim obavezama država članica, kao i specifičnostima garancija prava OSI, s posebnim fokusom na mjere afirmativne akcije i izjednačavanja mogućnosti. Na ovoj radionici će svim prisutnima biti distribuirane štampane verzije Konvencije s prevodom na crnogorski jezik.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti najkasnije do 15. juna 2020. na mejl adresu freedomofchoiceil@gmail.com s naznakom Prijava za radionicu o Konvenciji, ili putem brojeva telefona 020-265650, 069385981 (poziv, poruka, Viber).

Nakon prijava kandidata istima će biti dostavljen detaljan program radionice. 

Radionica se sprovodi u okviru projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni! koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs za NVO u 2019. 

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.