Istraživanje o prilikama i preprekama za zapošljavanje mladih na lokalnom nivou u Crnoj Gori

Od septembra 2019. godine, Aktivna zona u partnerstvu sa Institutom za poslovnu i finansijsku pismenost realizuje projekat ,,Ideje za kvalitetno strateško planiranje u oblasti zapošljavanja mladih“.   Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Beogradske otvorene škole, odnosno Evropske unije, a ima za cilj da obezbijedi uslove za kvalitetno strateško planiranje u oblasti zapošljavanja mladih na […]