NAJAVA: UMHCG započinje realizaciju projekta Onlajn pravno savjetovalište za OSI kao odgovor na COVID-19

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta Onlajn pravno savjetovalište za OSI u Crnoj Gori kao odgovor na COVID-19. Projektom se želi doprinijeti osnaživanju ciljne grupe da se aktivnije bori za svoja prava kroz pružanje pravne podrške i zaštite tokom epidemije Covid-19. Direktni korisnici i korisnice ovog projekta su sve osobe s invaliditetom, dok su ciljne […]

Država konačno i temeljno da pristupi pravnim i formalnim pretpostavkama za uspostavljanje adekvatne statistike o osobama s invaliditetom

Svi državni organi i institucije nadležni za prikupljanje podataka u svrhu ostvarivanja prava osoba s invaliditetom moraju preduzeti ozbiljne i sistematične korake u koordinaciji i zajedničkom pristupu u cilju prikupljanja podataka o osobama s invaliditetom.   Naime, Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja koja ne posjeduje jedinstveni registar o osobama s invaliditetom, i koja ne […]

Država mora ozbiljnije shvatiti i istražiti problem nasilja nad djevojčicama i ženama s invaliditetom

Žene i djevojčice s invaliditetom nijesu “pošteđene” od nasilja, već neke oblike dominantno i češće trpe kao što su psihičko i verbalno, ekonomsko, fizičko, zapostavljanje i zanemarivanje. Pored navedenih, posebno specifična vrsta nasilja prema ženama s invaliditetom je prisilna medikalizacija, sterilizacija i prisilni abortusi, dok neke žene i steknu invalidnost kao posljedicu nasilja, ali se o […]

NAJAVA: Besplatno pravno savjetovalište i besplatna pravna pomoć za OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) pruža besplatno pravno savjetovališteosobama s invaliditetom i članovima njihovih porodica. Besplatno pravno savjetovalište pruža se svakog radnog dana (ponedeljak – petak) u terminu od 8.30 do 16.00 časova. Ova aktivnost podrazumijeva kontinuirano pružanje besplatnog pravnog informisanja, besplatnih pravnih savjeta i besplatne pravne pomoći.   Redovim pružanjem besplatnog pravnog savjetovališta (pružanjem […]

Najava: UMHCG sprovodi monitoring i mapiranje obilježenih parking mjesta za OSI na teritoriji tri crnogorske opštine

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore će u narednih 20 dana sprovesti monitoring i mapiranje obilježenih parking mjesta na teritoriji tri crnogorske opštine, i to u Nikšiću, Baru i Budvi. Prije početka sprovođenja monitoringa formiran je monitoring tim koji će obilaziti navedene gradove, i tom prilikom popunjavati unaprijed pripremljeni Vodič o pristupačnosti parking mjesta za OSI. Pomenuti vodič […]

NAJAVA: UMHCG ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA MLADI ZA STVARNU INKLUZIJU

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat Mladi za Stvarnu Inkluziju uz finansijsku podršku Ministarstva sporta i mladih. Projektom se želi doprinijeti većem učešću mladih s invaliditetom u oblasti društvene brige o mladima na teritoriji Crne Gore i to kroz ciljeve usmjerene na jačanju socio-emocionalnih vještina mladih s invaliditetom za aktivnije učešće u oblasti […]

Najava: UMHCG započinje s uslugom psiho-socijalnog osnaživanja za žene i djecu s invaliditetom žrtve nasilja, i djecu svjedoke nasilja kao i roditelje djece s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje s pružanjem usluga individualnog psiho-socijalnog osnaživanja za žene s invaliditetom žrtve nasilja, za djecu s invaliditetom žrtve nasilja i djecu s invaliditetom svjedoke nasilja dok će u paru po dvoje učestvovati roditelji djece s invaliditetom ili će biti takođe uključeni kroz individualni tretman.  Cilj psiho-socijalne podrške i savjetovanja predstavlja priliku za žrtve […]

U FOKUSU MEDIJA NE TREBA DA BUDU KARAKTERISTIKE VEĆ OSOBE

Mediji ne treba da izvještavaju o karakteristikama pripadnika/ca određenih grupa već o osobama, generalni je zaključak predstavnika manjinskih grupa, koji su u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji), finansiranog od strane Evropske komisije, u utorak 3. novembra, govorili pred studentima/kinjama novinarstva i medija, te i predstavnicima/ama nevladinih organizacija, na temu ljudska prava i […]

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA UČEŠĆE NA TENINGU ZA STRUČNE RADNIKE/CE I SARADNIKE/CE O USLUZI PERSONALNE ASISTENCIJE

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane stručne radnike/ce i saradnike/ce iz oblasti socijalne i dječje zaštite da se prijave za učešće na Treningu o personalnoj asistenciji koji će biti održan u periodu od 14. do 17. decembra 2020, u sjevernoj regiji Crne Gore. Trening će se sprovoditi po akreditovanom programu UMHCG-a kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, čime se želi doprinijeti unapređenju […]

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Projekatom se želi doprinijeti podizanju nivoa svjesti i znanja o pravima OSI i smanjenju stepena diskriminacije OSI u Crnoj Gori, kroz specifične ciljeve koji se odnose se na: povećanje informisanosti i znanja OSI o načinima ostvarivanja svojih prava, kao i […]