Poziv za učešće na online radionicama o poslovnoj i finansijskoj pismenosti

Poziv za učešće na online radionicama o poslovnoj i finansijskoj pismenosti
Novosti/Vijesti

Aktivna zona i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost objavljuju Poziv za prijavljivanje mladih (od 18 do 35 godina) za učešće na jednomjesečnim online radionicama o poslovnoj i finansijskoj pismenosti.    

Naime, Aktivna zona i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost ovaj Poziv objavljuju u okviru projekta ,,Ideje za kvalitetno strateško planiranje u oblasti zapošljavanja mladih na lokalnom nivou” koji finansira Beogradska otvorena škola, a ko-finansira Evropska unija, u okviru programa WEB4YES – regionalnog programa u oblasti zapošljavanja mladih.

U okviru projekta će biti kreiran i Vodič za strateško planiranje zapošljavanja mladih na lokalnom nivou – kao podrška lokalnim upravama i NVO koji rade na pripremi lokalnih akcionih planova za mlade.   Poziv se odnosi na mlade iz cijele Crne Gore, od 18 do 35 godina, a koji žele pokrenuti sopstveni biznis i steći znanja iz oblasti poslovne i finansijske pismenosti: poznavanje različitih metoda za planiranje, utvrđivanje tržišta i koraka koje je potrebno preduzeti u pokretanju poslovanja, uključujući komunikaciju sa klijentima, ključne aktivnosti, put do tržišta, vrijednosni prijedlog projekta, te poznavanje mogućih prihoda i rashoda. Takođe, mladi učesnici/ce će steći osnovna znanja i razumijevanje biznis plana i marketinga, a rezultat ovih radionica će biti i izrađeni biznis planovi, uz mentorsku podršku stručnog predavača.   Online radionice će se organizovati jednom sedmično, u trajanju od 60 do 120 minuta, putem aplikacije ZOOM.

Planirano je organizovanje ukupno tri online radionice, nakon čega će se objaviti interni Konkurs za izbor najbolje pripremljenog biznis plana, a prva tri najbolja plana će biti nagrađena finansijskom podrškom (I nagrada: 400 eura; II nagrada: 300 eura i III nagrada: 200 eura).  

Mladi se mogu prijaviti putem online prijavnog formulara, koji se nalazi na sljedećem linku: PRIJAVNI FORMULAR.


Rok za prijavu učesnika/ca jednomjesečnih online radionica je: 26.06.2020. godine (23:59h).

Raspored organizovanja online radionica:
Prva online radionica će se organizovati 02.07.2020. godine, sa početkom u 18:00h. (trajanje: 60 minuta);
Druga online radionica: 09.07.2020. godine, sa početkom u 17:00h (trajanje: do 120 minuta);
Treća online radionica: 16.07.2020. godine, sa početkom u 17:00h (trajanje: do 120 minuta);
Rok za predaju biznis planova: 24.07.2020. godine;
Nagrađivanje najboljih biznis planova: 30.07.2020. godine.  

Plan Online radionica možete preuzeti: OVJDE.