Najava: UMHCG započinje kampanju za upis na fakultet

Najava: UMHCG započinje kampanju za upis na fakultet
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i ove godine pokreće kampanju za upis na fakultet, koja ima za cilj da motiviše mlade s invaliditetom da nastave svoje obrazovanje nakon srednje škole. Aktivnosti podrške budućim visokoškolcima sprovode se u okviru Programa za obrazovanje i edukaciju, i aktivnosti Studentske savjetodavna kancelarije. 

U okviru kancelarije pruža se podrška: 

  • pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet redovno ili po principu afirmativne akcije, 
  • u oslobađanju od plaćanja naknade (na državnom, privatnom ili fakultetu koji djeluje kao samostalna jedinica), 
  • prilikom upućivanja inicijativa fakultetskoj jedinici/profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način i u vrijeme,i u formi koja studentu najbolje odgovara, kao i pomijeranje kolokvijuma/ispita ukoliko je student bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom roku, 
  • u sređivanju smještaja u studentskom domu (prioritetno dodjeljivanje smještaja studentima s invaliditetom, prikupljanje i predaja dokumentacije),
  • prilikom apliciranja i u ostvarivanju studentske stipendije.

Budući studenti, kako bi lakše obavljali svoje studijske obaveze, mogu nam se obratiti i za uslugu dostupnog prevoza “od vrata do vrata” koji je namijenjen korisnicima kolica na teritoriji Podgorice. Dostupan prevoz podrazumijeva vožnju po pozivu korisnika do određenog mjesta (od lokacije A do lokacije B i po potrebi nazad, uz mogućnost kraćih čekanja). Prevoz se vrši pristupačnim kombijima s hidrauličnom platformom.  

Putem kampanje koja će trajati tokom upisnih rokova, budući studenti mogu dobiti detaljne informacije kako mogu da ostvare navedena prava. Pored aktivnosti iz kancelarije UMHCG, naši aktivisti će sprovoditi i terenske aktivnosti (info štandovi i dr.) u nekoliko crnogorskiih gradova. 

Takođe, aktivni, sadašnji studenti s invaliditetom se pozivaju da se na kreativan način obrate budućim studentima s invaliditetom (s kraćom porukom ili u kraćem video snimku) i na taj način kažu kakva su njihova dosadašnja iskustva tokom obrazovanja, u namjeri da motivišu buduće studente da i oni budu dio akademske zajednice, te zašto je kvalitetno visoko obrazovanje važno za osobe s invaliditetom. 

Poruke i video snimci će biti objavljeni na društvenim mrežama Udruženja. Materijal je moguće slati na mejl andjela.milicicumhcg@gmail.com najkasnije do 19. juna 2020. 

Pripremila: Anđela Miličić

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.