Održana radionica „Bodovanje projekata/programa nevladinih organizacija prijavljenih na konkurse organa državne uprave“

Održana radionica „Bodovanje projekata/programa nevladinih organizacija prijavljenih na konkurse organa državne uprave“
Novosti/Vijesti

Ministarstvo javne uprave i tim projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO’’ organizovali su radionicu „Bodovanje projekata/programa nevladinih organizacija prijavljenih na konkurse organa državne uprave“, 01. marta 2019. godine u Podgorici.

Cilj radionice bio je upoznavanje sa procedurama i kriterijumima bodovanja projekata/programa nevladinih organizacija prijavljenih na konkurse organa državne uprave, objavljenih u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 39/11 i 37/17).

Polaznici su imali priliku da razmjene iskustva procjene pomenutih projekata/programa u 2018. godini, te da kroz praktičan rad procjenjuju projekte u skladu sa propisanim obrascem bodovne liste i Smjernicama za bodovanje projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave.

Obuci je prisustvovalo15 nezavisnih procjenjivača, a četvoro njih je pratilo radionicu putem video streaminga.

Predavač na obuci je bio Robert Babić, ekspert angažovan na projektu Tehničke podrške.

Ova obuka je dio kontinuiranog plana jačanja kapaciteta nezavisnih procjenjivača, u skladu sa preporukom Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, datih u cilju efikasnije primjene Zakona o nevladinim organizacijama