Održana obuka „Pravila upravljanja EU fondovima – Upravljanje projektnim ciklusom“

Održana obuka „Pravila upravljanja EU fondovima – Upravljanje projektnim ciklusom“
Novosti/Vijesti

U okviru projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO’’ održana je radionica „Pravila upravljanja EU fondovima – Upravljanje projektnim ciklusom“ 26. i 27. februara 2019. godine u Petrovcu.

Ciljevi ove radionice su:

• Povećanje znanja i vještina službenika o upravljanju projektnim ciklusom
• Povećanje razumijevanja projektne logike
• Osmišljavanje EU projektne ideje

Obuci su prisustvovali službenici/e Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći i Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje NVO.

Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa pravilima i logikom upravljanja programskim i projektnim ciklusom, vrstama ugovora u okviru EU programa, a u praktičan rad je uključivao oblikovanje projektne ideje sa posebnim osvrtom na definisanje problema, ciljeva, aktera i ciljnih grupa, te razvoj logičke matrice.

Predavač na obuci je bila Maja Tomičić, ekspertkinja angažovana na projektu tehničke podrške.

Ova obuka je prva od nekoliko planiranih obuka, u cilju jačanja kapaciteta Ministarstva za kasnije preuzimanje upravljanja fondovima EU namijenjenih civilnom društvu, a u korelaciji sa aktivnosti broj 1.2 iz Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020.