UMHCG održalo radionicu o procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu u Herceg Novom

UMHCG održalo radionicu o procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu u Herceg Novom
Novosti/Vijesti

Mladima s invaliditetom u Herceg Novom nedostaje organizovanih aktivnosti i programa u kojima bi mogli učestvovati i na taj način biti društveno aktivni, izražavati svoje ideje, planirati akcije, biti kreativni i u konačnom učestvovati u procesima donošenja odluka. Ovo je istaknuto na radionici o omladinskom aktivizmu, čiji je cilj bio upoznati mlade s invaliditetom s prednostima samostalnog i podržanog življenja i aktivnostima koje sprovodi UMHCG u cilju punog i efektivnog učešća i uključenosti u sve sfere društvenog života osoba s invaliditetom, te podsticanje i  osnaživanje i osamostaljivanje mladih s invaliditetom kroz unapređivanje vaninstitucionalnih oblika podrške osoba s invaliditetom

Na radionici su učenici imali priliku da saznaju nešto više o pojmu i načinima učešća mladih s invaliditetom u postupcima donošenja odluka i omladinskom aktivizmu. Učesnici su iznosili iskustva o prihvatanju njihovog invaliditeta od strane njihovih porodica i bliže sredine, činjenicama da su osobe s invaliditetom često prezaštićene, neosnažene i demotivisane da obavljaju samostalno čak i svakodnevne aktivnosti u svojoj porodici. Na taj način prezaštićenost, nesigurnost i stav o sebi kao manje sposobima i vrijednima i same osobe s invaliditetom, odnosno mladi „nose sa sobom“ u druga okruženja. Nadalje, oni se na isti način s preprekama susrijeću u školi, i u drugim društvenim sferama, to dovodi do toga da čestto bivaju izolovani izopšteni, pa se kao takvi uglavnom i zapošljavaju u zaštićenoj sredini.

Mladi s invaliditetom, učesnici radionice, su istakli da bi im bilo značajno da u Herceg Novom postoji neko mjesto, omladinski klub, ili neke aktivnosti koje bi planski bile organizovane, a u kojima bi oni mogli učestvovati u svoje slobodno vrijeme, bilo da se radi o umjetnosti i kulturi, sportu ili drugim društvenim aktivnostima. U nedostatku ovakvih sadržaja istakli su da često nakon posla u NVO Nova šansa u Novom nemaju druge aktivnosti.

Mladi su, takođe, iznosili iskustva o načinima na koje su provodili vrijeme u periodima kada nijesu imali posao, navodeći da je taj period teško uporediti s činjenicom kada imaju posao, rade i proizvode, za šta na kraju dobiju novac koji znaju da su samostalno zaradili. Takođe, istakli su da bi bilo značajno da Opština Herceg Novi i druge službe pokrenu servise podrške za mlade s invaliditetom čiji cilj će biti podržano odlučivanje i samostalan život imajući u vidu da neki od njih nijesu odrastali u okviru porodice i u porodičnom okruženju. Kao posebno važnim uslugama izdvojili su psihološko savjetovalište i personalnu asistenciju.

Radionica je organizovana uu okviru projekta Omladinska politika je i moja politika, podržanog od strane Ministarstva sporta i mladih kroz konkurs za NVO u 2018. a prisustvovalo joj je 19 mladih s invaliditetom.

Pripremila: Marina Vujačić

Povezani članci: http://www.disabilityinfo.me/samostalni-zivot/item/641-najava-radionice-za-mlade-s-invaliditetom-o-procesima-ucesca-u-donosenju-odluka-i-omladinskom-aktivizmu

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.