UMHCG organizovalo Školu samostalnog života u Igalu

UMHCG organizovalo Školu samostalnog života u Igalu
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovalo je Školu samostalnog života za mlade s invaliditetom uzrasta od 15 do 30 godina u periodu 22 – 25. februara 2019. Školu su zvanično otvorili izvršna direktorica UMHCG-a Aleksandra Pavićević  i generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih  Nenad Koprivica.

Pavićević je učesnike upoznala s aktivnostima projekta i zahvalila im na velikom interesovanju zaučešće, uz očekivanje da će aktivno učestvovati na Školi, kao i u budućim aktivnostima projekta.

Ističući uspješnju saradnju Ministarstva i omladinskih organizacija od samog osnivanja Ministarstva Koprivica je i naveo da je jedan od ciljeva kojem teže da svakodnevno unapređuju položaj mladih, kao i da će i dalje nastaviti da rade na aktivnostima koje treba da odgovore na prioritetne potrebe mladih ljudi.

U video poruci koja je u okviru projekta snimljena s Džudit Hjuman, aktivistkinjom za prava osoba s invaliditetom i pionirkom filozofije samostalnog života mladima s invaliditetom su pozvani da vjeruju u sebe, da nastave da rade na cross-disability način, da se fokusiraju na kreiranje snova,  ali i da budu aktivni u borbi za svoja prava – da uče kako da rade na politikama, ne prihvataju “ne” za odgovor i da uvijek traže načine kako da to “ne” postane “da”.

U školi su učesnici imali priliku da se upoznaju s filozofijom samostalnog života, uslugama podrške za život u zajednici, kako onim definisanim u crnogorskom zakonodavstvu, tako i onim koje prepoznaje međunarodna praksa, principima samostalnog življenja, samostalnom kretanju, uticaju porodice, medija i društva na odnos prema invaliditetu i važnosti samoprihvatanja i prihvatanja oštećenja, te drugim temama važnim za samostalno življenje.

Mladi s invaliditetom, učesnici Škole, su istakli da se među mjerama za omogućavanje samostalnog života , prije svega, mogu izdvojiti one koje se odnose na: servise podrške, posebno personalnu asistenciju, psihološko i pravno savjetovanje, stanovanje uz podršku, zatim pristupačnost, prvenstveno arhitektonsku, ali i pristupačnost informacija i komunikacija, finansijski dohodak, veći nivo zapošljavanja OSI, veći standard obrazovanja, adekvatna zdrastvena zaštita, adekvatan normativni okvir, dostupnost pomagala, bolja edukacija predstavnika institucija o pravima OSI, vršnjačka podrška, polaganje vozačkog ispita u prilagođenom vozilu i subvencioniranu kupovinu vozila. 

Školu, održanu u hotelu Palmon Bay u Igalu, pohađalo je 14 mladih s invaliditetom.

Aktivnosti je dio projekta Omladinska politika je i moja politika, podržanog od strane Ministarstva sporta i mladih kroz konkurs za NVO u 2018. 

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.