Znam koga biram: Veliki potencijali razvoja turizma na Cetinju

Znam koga biram: Veliki potencijali razvoja turizma na Cetinju
Novosti/Vijesti
Prva Javna diskusija pod nazivom “Znam koga biram”, u suret lokalnim izborima na Cetinju, odžana je u hotelu Grand u organizaciji NVO Aktivna zona.
Tema diskusije bila je Cetinje i turistički potencijali, a na tu temu govorili su iz predstavnici iz sljedećih političkih partija: Građanskog pokreta URA, Socijaldemokretske partije, Socijaldemokrata, Pozitivne Crne Gore, Demokratske partije socijalista, Demokrata i Crnogorske.

Predstavnik Crnogorske Ivica Kaluđerović je predstavio ideju Cetinja kao centra kreativnog turizma.

“Taj koncept podrazumijevaje uvezivanje cetinjskih brendova u cilju povećanja zaposlenosti na Cetinju ali i doveođenje većeg broja turista koje bi zainteresovali prirodni i kulturni resursi grada. Na taj način Prijestonica ne bi bila mjesto gdje najviše dolaze izletnici već bi turisti ostajali nekoliko dana” – kazao je Kaluđerović.

Danilo Mrvaljević iz Demokratske Crne Gore smatra da Cetinje ima ogroman potencijal za razvoj turizma i da je iskorišteno između 5-10 odsto kapaciteta, a da je u potekla četiri mjeseca Cetinje participiralo sa 1,1 do 1,6 odsto u ukupnom broju noćenja u čitavoj Crnoj Gori, što je smatra katastrofalno stanje. “Uradili smo ozbiljan i odgovoran program koji tretira ne samo turizam već i ostale segmente i mislim da nijedna partija nije na taj način tretirala poteškoće građana Cetinja” – rekao je Mrvaljević.

Jovana Draganić iz Demokratske partije socijalista navela je da je Cetinje u ovoj godini posjetilo 130 hiljada turista i da je zabilježeno oko 50 hiljada noćenja. “DPS je kao vladajuća partija u proteklom period obezbijedila dosta sredstava kroz evropske fondove za zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa. Cetinje je organizovalo evropski dan i pripadamo Evropi pa smo u tom smislu i obilježili Dane evropske baštine. Zalažemo se i za razvoj gastronomskog i seoskog turizma, a obezbijedili smo i infastrukturu za to”-ukazala je Draganić.

Predstavnik Pozitivne Crne Gore Mihailo Babović je predočio da se zalažu za razvoj vjerskog kao i zdavstevnog turizma koji je trend u svijetu. “Treba jačati značaj i ulogu Turističke organizacije koja mora biti stub razvoja turizma u gradu” – istakao je Babović.

Ivan Gazivoda iz Socijaldemokrata je kritikovao nepostojanje adekvatne turističke signalizacije u gradu. Takođe važno je na pravi način predstaviti sve što Prijestonica nudi kako bi turisti znali šta sve grad nudi.“Treba obezbijediti i uredno vodosnadbijevanje jer je to najvažniji preduslov za razvoj turizma”-smatra Gazivoda.

Predstavnik SDP-a Nikola Đurašković je predočio da ta partija predlaže osnivanje Garantnog fonda iz kojeg će finasirati zapošljavanje građana Cetinje.
“Poseban segment tog Fonda odnosiće se na olakšice koje ćemo nuditi investitorima koji su spremni da ulažu u izgradnju smještajnih kapacitet, što je nesumljivo ključni preduslov za razvoj turizma.” – predočio je Đurašković.

Predstavnik Građanskog pokreta URA Filip Adžić smatra da nijesu dovoljno iskorištene mogućnosti dva Nacionalna parka koja se nalaze u blizini Cetinja, a takođe ni kulturna baština koja se nalazi u gradu.
“Lovćen je vazdušna banja koja ima sve mogućnosti za razvoj turizma, a to nijesmo iskoristili. Takođe seoski turizama kao perspektna oblast nije zaživio, a ne treba zaboraviti ni lov ni ribolov kao velike mogućnosti.” – rekao je Adžić.

Javne diskusije “Znam koga biram” nastavljaju se u subotu 11.novembra u 18 sati u hotelu “Grand”, kada će glava tema biti problem nezaposlenosti u prijestonici Cetinje.