VODIČ ZA SAMOHRANE RODITELJE

VODIČ ZA SAMOHRANE RODITELJE
Novosti/Vijesti

NVO Novi Horizont je u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštine Ulcinj i Bar (Područna jedinica Ulcinj) izdao kratak dvojezičan vodič za samohrane roditelje pod nazivom “JAČANJE RODITELJSKIH KOMPETENCIJA”.
Vodič tretira teme vezane za roditeljsko staranje, sukobe roditelja i djece, daje uvid u tipove roditeljskog autoriteta, kao i korisne savjete za prevazilaženje najčešćih prepreka u odgoju djece, posebno stavljajući akcenat na ohrabrivanje onih kojima je pomoć najpotrebnija, samohranih roditelja.
Takođe, ovaj vodič pruža roditeljima  uvid u njihova prava i mogućnosti koja imaju, te informacije na koji način ih mogu ostvariti.
Ova publikacija predstavlja nastavak uspješne saradnje na programu „Servis podrške samohranim roditeljima“ koji je iniciran 2012. godine, kao nova socijalna usluga u lokalnoj zajednici.
Vodič “Jačanje roditeljskih kompetencija” je peta po redu publikacija koju Novi Horizont realizuje sa Centrom za socijalni rad za opštine Ulcinj i Bar, promovišući na taj način jednu dobru praksu u izgradnji održivog partnerstva između organizacija civilnog društva i javnih institucija.

Izradu i štampanje ovog vodiča, finansijski je omogućila Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u okviru oblasti Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti (2017).

About NOVI HORIZONT

Novi Horizont je nevladino udruženje, registrovano 1999. godine, sa sjedištem u Ulcinju. MISIJA: Povećavanje učešća građana u lokalnim procesima i šire, doprinoseći na taj način razvoju demokratije i promovisanju dobre vladavine, kroz realizaciju edukativnih i integracijskih programa. CILJEVI: Promovisanje i razvoj lokalne demokratije; Podrška demokratskoj participaciji građana u lokalnoj samoupravi; Osnaživanje žena i mladih za aktivno učešće u životu zajednice; Promocija i unaprjeđenje interetničkog i interkulturalnog dijaloga; Promocija evropskih vrijednosti na lokalnom nivou; Izgradnja i razvoj sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori; JAKE STRANE ORGANIZACIJE: Za 18 godina aktivnog djelovanja, Novi Horizont je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici; NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih OCD iz Crne Gore i regiona; NH igra funkciju lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i dobre spone izmedju lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja radi s mladima; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja pruža podršku samohranim roditeljima; NH spada među rijetkim organizacijama u Crnoj Gori koja radi na smanjenju etničke distance i jačanju interkulturalnog dijaloga medju mladima; Sve svoje aktivnosti Novi Horizont sprovodi na dvojezičnoj osnovi – Crnogorskom i Albanskom jeziku.