Najava: UMHCG i CRNVO organizuju drugi trening za članice MOOSICG

Najava: UMHCG i CRNVO organizuju drugi trening za članice MOOSICG
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepm Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizovaće u periodu 31 maja – 1. juna 2018. trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG), u hotelu Verde u Podgorici.

Trening o monitoringu i evaluaciji javnih politika u oblasti invalidnosti je drugi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji će biti organizovani s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Trening daje mogućnost sticanja konkretnih znanja i vještina koje predstavnik/ca svake od organizacija može primjenjivati u svom daljem radu, posebno prilikom uticaja na donošenje javnih politika u oblasti invalidnosti i praćenja njihovog sprovođenja. Dodatno, jedna od ključnih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, pored osnivanja Mreže OSI, je monitoring sprovođenja Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti.

Teme koje će se obrađivati na treningu su: definicije i karakteristike javnih politika; proces usvajanja javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; svrha monitoringa javnih politika; monitoring aktera javnih politika; vrste monitoringa i pristupi u monitoringu; sličnosti i razlike, praktične posledice monitoringa; modeli i tehnike monitoringa; korišćenje rezultata monitoringa u cilju zagovaranja; evaluacija javnih politika: akteri, pristupi, sličnosti i razlike i praktične posledice.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Pripremila: Anđela Miličić

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.