Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Pretraga

Najava: UMHCG i CRNVO organizuju drugi trening za članice MOOSICG

Najava: UMHCG i CRNVO organizuju drugi trening za članice MOOSICG
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepm Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizovaće u periodu 31 maja – 1. juna 2018. trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG), u hotelu Verde u Podgorici.

Trening o monitoringu i evaluaciji javnih politika u oblasti invalidnosti je drugi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji će biti organizovani s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Trening daje mogućnost sticanja konkretnih znanja i vještina koje predstavnik/ca svake od organizacija može primjenjivati u svom daljem radu, posebno prilikom uticaja na donošenje javnih politika u oblasti invalidnosti i praćenja njihovog sprovođenja. Dodatno, jedna od ključnih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, pored osnivanja Mreže OSI, je monitoring sprovođenja Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti.

Teme koje će se obrađivati na treningu su: definicije i karakteristike javnih politika; proces usvajanja javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; svrha monitoringa javnih politika; monitoring aktera javnih politika; vrste monitoringa i pristupi u monitoringu; sličnosti i razlike, praktične posledice monitoringa; modeli i tehnike monitoringa; korišćenje rezultata monitoringa u cilju zagovaranja; evaluacija javnih politika: akteri, pristupi, sličnosti i razlike i praktične posledice.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Pripremila: Anđela Miličić

O UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.