Projekat Press to Work – Klikni i pro(radi)! – nova radna mjesta za šest OSI

Projekat Press to Work – Klikni i pro(radi)! – nova radna mjesta za šest OSI
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), nakon seta aktivnosti pripreme za zapošljavanje, potpisalo je ugovor o radu sa šest novih osoba s invaliditetom zapošljenih kroz projekat Press to Work – Klikni i pro(radi)

Osobe s invaliditetom će u UMHCG biti angažovane do kraja trajanja projekta, uz mogućnost produžetka radnog angažmana. Na ovaj način, zaposleni će sticati i razvijati radne navike, upoznavati se s procesom rada u nevladinom sektoru i pravima osoba s invalditetom. Svim zaposlenima su, radi olakšavanja tranzicije s tržišta rada u radni proces, dodijeljeni mentori, koji prate njihov rad i pružaju im potrebnu podršku, obučavaju ih, i prate i nagdledaju u procesu rada. 

Projektom su bile obuhvaćene nezaposlene OSI koje su uključene u aktivnostima pripreme za zapošljavanje, proces zapošljavanja i rada, te praćenje u toku rada. Na ovaj način, teži se doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti OSI, otvaranju novih radnih mjesta i podizanju svijesti poslodavaca, porodica, donosilaca odluka i šire javnosti o benefitima zapošljavanja OSI. 

U okviru projekta UMHCG sprovodi i Servis za zapošljavanje. Servis podrazumijeva informisanje, povezivanje OSI i poslodavaca, i u saradnji s njima obezbjeđivanje mogućnosti za obavljanje praktičnog rada i zaposlenja OSI. Takođe je njime predviđeno i davanje pravnih savjeta iz oblasti rada i zapošljavanja, konsultovanje i smjernice za ostvarivanje i zaštitu prava iz ove oblasti. Zbog toga, UMHCG poziva sve poslodavce i osobe s invaliditetom s teritorije Crne Gore da nam se obrate i iskoriste mogućnosti koje se kroz Servis pružaju. 

Zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada ključni je korak kojim se može ostvariti njihova potpuna uključenost u zajednicu, doprinijeti osamostaljivanju i stvaranju jednakih mogućnosti za sve. Tamo gdje je zapošljavanje OSI na otvorenom tržuištu rada neefikasno i teže izvodljivo neophodno je stvoriti mogućnosti za otvaranje i rad posebnih organizacija za zapošljavanje i to: radnih centara, zaštitnih pogona i zaštitnih radionica, zbog čega pozivamo državu da konačno posle više od 10 godina pristupi ovom važnom zadatku. 

Ekonomski razlozi i profit ne smiju biti izgovor da se zapošljavanje OSI izbjegava jer je nesaglediva šteta koju izolovanost čak i jedne osobe s invaliditetom ostavlja na cijelo društvo. Uostalom, poslodavci zapošljavanjem OSI mogu ostvariti značajne benefite po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, i time biti oslobođeni plaćanja posebnog doprinosa u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Zato je preporuka poslodavcima da umjesto plaćanja „penala“, daju šanse svima da nađu zaposlenje i na taj način realizuju svoje potencijale. U suprotnom, neprihvatljivo je navoditi da je u nekim sferama i oblastima zapošljavanje OSI nemoguće jer se takve kontatacije apsolutno ne temelje na činjenicama.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore navedeni projekat, čija je ključna svrha da doprinese unaprjeđenju mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori, realizuje u saradnji s Televizijom Vijesti, uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, posredstvom Grant šema. Realizacija projekta je započeta 23. jula 2019. i trajaće do 23.  maja 2020. 

Aleksandra Pavićević, koordinatorka Servisa za zapošljavanje

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.