Poziv za učešće na okruglom stolu o Nacrtu Strategije za razvoj NVO

Poziv za učešće na okruglom stolu o Nacrtu Strategije za razvoj NVO
Novosti/Vijesti

Ministarstvo javne uprave, uz podršku EU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori” organizuje Javnu raspravu o Nacrtu strategije unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020.

Rasprava o Nacrtu strategije počinje objavljivanjem Nacrta strategije na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e- uprave.

Javna rasprava o Nacrtu strategije će se sprovesti održavanjem okruglog stola u Podgorici, dana 20.oktobra 2017. godine, hotel „CentreVille“, sa početkom u 11h.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt strategije mogu se dostaviti Ministarstvu javne uprave, Trg Vektre, Podgorica, kao i na e-mail: ivan.sikmanovic@mju.gov.me.

Javna rasprava o Nacrtu strategije trajaće 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e- uprave.

Ministarstvo javne uprave će razmotriti predloge, sugestije i komentare učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

NAPOMENE ZA REFUNDACIJU PUTNIH TROŠKOVA:

* Ukoliko dolazite van Podgorice, molimo Vas da obavještenje o načinu dolaska pošaljete na: ana.mugosa@gov-cso.me (ime i prezime, naziv organizacije, grad iz kojeg dolazite i prevozno sredstvo).

Kako će se iz projekata refundirati putni troškovi za transfer do Podgorice, obavještavamo vas sljedeće:
U slučaju da koristite javni prevoz (autobus, voz i sl.) molimo vas da sačuvate originalne karte za javni prevoz na osnovu kojih će biti isplaćeni nastali troškovi.

U slučaju da koristite prevoz sopstvenim vozilom (kada da javni prevoz nije moguć), molimo vas da nam date sledeće podatke:
– registarski broj tablica vašeg vozila,
– marka vozila,
– matični broj iz vaše lične karte

Osim toga, potrebno je da sačuvate račun za gorivo koji će datirati na dan održavanja sastanka, 20. Oktobar 2017, ili dan ranije, kao dokaz o iskorištenim sredstvima u tu svrhu. Obračun troškova za transfer sopstvenim vozilom će biti obračunat po principu: br. km u oba pravca X 0,22 EUR.

U slučaju da koristitite taxi prevoz (kada javni prevoz niti prevoz sopstvenim vozilom nije moguć) najljubaznije vas molimo da u dogovoru sa kolegama/članovima iz drugih institucija vašeg grada zajednički koristite usluge taxi prevoza (najmanje dvije osobe po vozilu). Potrebno je sačuvati taxi račun sa popunjenim podacima i potpisom vozača kao dokaz.

Takođe nam je potreban vaš matični broj iz lične karte kako bismo pripremili izjavu koju članovi potpisuju pred kraj sastanka pri isplati odgovarajuće sume novca.

Napominjemo da prevoz službenim vozilom ne može biti finansiran od strane projekta.