VELIKO INTERESOVANJE DONOSILACA ODLUKA I PRUŽALACA USLUGA O POSTUPANJU PREMA OSI U VANREDNIM I KRZNIM SITUACIJAMA

VELIKO INTERESOVANJE DONOSILACA ODLUKA I PRUŽALACA USLUGA O POSTUPANJU PREMA OSI U VANREDNIM I KRZNIM SITUACIJAMA
Novosti/Vijesti

Donosiocima odluka i pružaocima usluga u oblasti zaštite i spašavanja neophodne su edukacije i obuke o načinima obezbjeđivanja i pružanja podrške osobama s invaliditetom u situacijama rizika, vanrednim, kriznim i drugim humanitarnim situacijama, dok je zakonski okvir u ovoj oblasti potrebno unaprijediti. Opšta pristupačnost kako fizičkog okruženja i objekata, tako i informacija, komunikacija, informaciono-komunikacionih tehnologija i sredstava, te usluga i saobraćaja mora biti na mnogo većem nivou kako bi osobe s invaliditetom bile u manjem riziku, a službama zaštite i spašavanja bio olakšan rad. 

Ovo je zaključak s treninga kojem su prisustvovali zaposleni u Direktoratu za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i one u OKC 112, komandiri i službenici lokalnih službi zaštite i spašavanja iz Podgorice, Danilovgrada, Kolašina i Bara, Gorske službe spašavanja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Uprave policije. U toku treninga učesnici su dobili više informacija o modelima pristupa osobama s invaliditetom, potrebama OSI, načinima obezbjeđivanja i pružanja podrške u situacijama rizika, s ciljem izjednačavanja mogućnosti i zaštite integriteta OSI. 

Potrebno je da država donese protokol o postupanju prema OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim, kriznim i humanitarnim situacijama, a da kroz planove zaštite i spašavanja sve javne ustanove u posebnom segmentu definišu procedure i načine pružanja podrške i pomoći OSI. 

S druge strane, takve edukacije potrebne su i samim osobama s invaliditetom kako bi i samozaštita i preventiva bila na adekvatnijem nivou. Takođe, službenici lokalnih službi zaštite i spašavanja ističu da je neophodan registar osoba s invaliditetom kako bi u vanrednim i kriznim situacijama pravovremeno imali informaciju o tome kome je pružanje pomoći prioritet, i gdje i da li se osobe s invaliditetom nalaze u nekom prostoru gdje je potrebno pružiti pomoć i zaštitu.

Poseban segment treninga bio je posvećen pristupačnosti kao preduslovu bezbjednosti i dostojanstva OSI, te načinima komunikacije i asistencije OSI.  Lokalne službe zaštite i spašavanja su podijelile iskustva pružanja podrške i pomoći osobama s invaliditetom koje one nekada vrše i u redovnim situacijama upravo zbog nepristupačnosti i drugih vidova barijera s kojima se OSI suočavaju. 

Predstavnici lokalnih službi pozvali su UMHCG da predavanja održi u svim službama na terenu, kako bi se njihovi zaposleni neposredno upoznali s potrebama OSI, dok je istaknut i značaj i uloga medija u edukacijama i širenju informacija na pristupačan i razumljiv način, uz posebno naglašenu važnost blagovremenog i pravovremenog informisanja. 

Sve navedeno doprinijelo bi da OSI manje budu izložene riziku i ugrožene, te da se u značajnijem sprovode preventivne aktivnosti a ne one koje se odnose na saniranje posljedica. 

Trening je organizovan u Podgorici, a na njemu je učestvovalo 19 učesnika, iako je projektom planirano njih 15, što govori o velikom interesovanju učesnika.

Aktivnost je dio projekta 112 – koraci ka sigurnOStI koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova posredstvom Konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.