NAJAVA: JEDNODNEVNI TRENING S DONOSIOCIMA ODLUKA I PRUŽAOCIMA USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

NAJAVA: JEDNODNEVNI TRENING S DONOSIOCIMA ODLUKA I PRUŽAOCIMA USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta 112 – koraci ka sigurnOStI organizuje jednodnevni trening za donosioce odluka i pružaoce usluga u oblasti zaštite i spašavanja o načinima postupanja i modelima pristupa OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama.

Trening će se održati u Podgorici, u petak, 19. juna, s početkom u 9.30 časova, u hotelu Hilton. Cilj treninga je informisanje donosilaca odluka i pružalaca usluga o modelima pristupa osobama s invaliditetom, potrebama OSI, načinima obezbjeđivanja i pružanja podrške u situacijama rizika, a sve u cilju izjednačavanja mogućnosti i zaštite integriteta OSI. Treningu će prisustvovati zaposleni u Direktoratu za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i one u OKC 112, komandiri i službenici lokalnih službi zaštite i spašavanja iz Podgorice, Danilovgrada, Kolašina, Cetinja, Nikšića i Bara, Gorske službe spašavanja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Uprave policije.  

Poseban segment treninga biće posvećen pristupačnosti kao preduslovu bezbjednosti i dostojanstva OSI, te načinima komunikacije i asistencije OSI. 

Ova aktivnost je dio projekta 112 – koraci ka sigurnOStI koji sprovodi UMHCG, uz finansijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova posredstvom Konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.