Održane dvije obuke „Od sektorskih analiza do definisanja prioriteta za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta“

Održane dvije obuke „Od sektorskih analiza do definisanja prioriteta za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta“
Novosti/Vijesti

Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, tim DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori’’ i Uprava za kadrove organizovali su dvije jednodnevne obuke na temu: „Od sektorskih analiza do definisanja prioriteta za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta“ i to 4. i 5. jula 2018. godine u Podgorici.

Polazeći od razloga za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i benefita uključivanja kapaciteta organizacija civilnog društva u rješavanje problema zajednice-zadovoljavanja potreba određenih ciljnih grupa, predstavljen je važeći normativni okvir kao temelj za uspostavljanje tog oblika međusektorskog partnerstva u Crnoj Gori.

Radionice su organizovane kao podrška pripremi programiranja prioritetnih oblasti i visine sredstava za finansiranje projekata, odnosno programa nevladinih organizacija u 2019. godini. Učesnicima obuke predstavljena su iskustva iz prve godine primjene centralizovanog programiranja, te ukrštanjem istih sa standardima i primjerima dobre prakse u realizaciji pomenutog procesa izdvojene su preporuke za unaprjeđenje kvaliteta sektorskih analiza, a samim tim i pripeme konkursa u narednoj godini.

Ciljevi radionice su bili:
o Povećati znanja i vještine državnih službenika za programiranje prioriteta za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. godini,
o Unaprijediti kvalitet sektorskih analiza, te konsultacija sa NVO o prioritetima finansiranja i
o Poboljšati kvalitet konkursa u 2019. godini.

Polaznici su diskutovali o analizi problema, elementima koje bi takva analiza trebalo da obuhvati kako bi prepoznati problem bio ocijenjen kao prioritetan za rješavanje, kao i o definisanju zainteresovanih aktera- pripadnika jedne zajednice, koji imaju interes kada je u pitanju rješavanje određenog problema paktične politike, odnosno svi oni na koji utiču i na koje bi uticao izbor prepoznatih rješenja. Istaknut je i značaj pravovremenog planiranja kadrovskih kapaciteta za obavljanje složenih i odgovornih poslova vezanih za primjenu Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, br. 39/11 i 37/17) i pratećih podzakonskih akata.

Predstavljeni su primjeri dobrih formulacija u definisanju strateških ciljeva čijem ostvarenju mogu doprinijeti nevladine organizacije, kao i određivanju načina njihovog doprinosa i mjerenja istog pomoću indikatora koji imaju SMART karakteristike.

Standardi javnog konsultovanja, te kombinovanje više metoda uključivanja NVO sektora u definisanje prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava, potrebnih za dostizanje postavljenih ciljeva u tim oblastima, predstavljeni su kao koncept koji bi trebalo dosljedno primjenjivati kako bi ubuduće politike imale neohodnu podršku i kao izvor novih ideja, informacija i podataka od značaja za svrsishodnije programiranje i kvalitetan pristup rješavanju strateških mjera i aktivnosti.

Polaznici su radionicu ocijenili kao uspješnu, te su istakli da im je veliki broj konkretnih i jasnih informacija, te praktičan rad od posebnog značaja i pouzdan orijentir za sačinjavanje sektorskih analiza, ali i za razumijevanje svih narednih faza u primjeni decentralizovanog modela raspodjele sredstava za projekte i programe NVO iz državnog budžeta.

Imajući u vidu kompleksnost navedenih obaveza, Ministarstvo javne uprave i tim EU projekta tehničke podrške i dalje će obezbjeđivati stručnu pomoć u realizaciji istih.

Obukama su prisustvovalu službenici/-ice iz: Ministarstva javne uprave (4), Ministarstva finansija (2), Ministarstva pravde (3), Ministarstva zdravlja (5), Ministarstva kulture (4), Ministarstva ekonomije (2), Ministarstva prosvjete (2), Ministarstva za ljudska i manjinska prava (6), Ministarstva rada i socijalnog staranja (4), Ministarstva održivog razvoja i turizma (2), Ministarstva saobraćaja i pomorstva (2).

Predavači na radionici su bili Igor Vidačak, lider DEU projekta tehničke podrške i Marija Janković, samostalna savjetnica III u Nacionalnoj kancelariji za saradnju s nevladinim organizacijama.