Javni poziv za dostavljanje tekstova, priča, poezije, video i drugih sadržaja

Javni poziv za dostavljanje tekstova, priča, poezije, video i drugih sadržaja
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane mlade, tinejdžere, uključujući i učenike s invaliditetom i bez invaliditeta da dostavljaju materijale, različite sadržine: tekst, video, poezija, slika,…, i sve druge autorske sadržaje koji će biti objavljeni na blogu Platforme

Poziv se odnosi na one koji su se učlanili putem platforme u Mrežu volontera kao i na one koji nijesu, a namjeravaju to uraditi. 

U okviru Platforme je razvijena i nova kategorija Covid 19 gdje se mogu naći osnovne informacije o koronavirusu, medicinskim karakteristikama, mjerama prevencije, nadležnim institucijama i slično, pa osim na temu volonterizma možete biti maštoviti i pisati i o kvalitetnom provođenju vremena u kući u toku izolacije, kao i načinima na koje vi provodite slobodno vrijeme. 

Tekstove sa pratećom slikom potrebno je slati na mejl umhcg2016@gmail.com, nakon čega će biti objavljeni na blogu od strane tima UMHCG.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.