Aktivnosti i podrška UMHCG tokom epidemije novog koronavirusa

Aktivnosti i podrška UMHCG tokom epidemije novog koronavirusa
Novosti/Vijesti

UMHCG je u okviru projekta Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) uz finansijsku podršku UNICEF kancelarije u Crnoj Gori, u okviru kojeg je i pokrenuta postojeća platforma, a imajući u vidu novonastalu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa, započelo aktivnosti pružanja podrške djeci s invaliditetom, i odraslim osobama s invaliditetom, i njihovim porodicama, uključujući i djecu i mlade, korisnike usluga postojećih servisa, u cilju povećanja mogućnosti za otpornost na COVID 19 među djecom i omladinom s invaliditetom i njihovih porodicama kroz volonterske aktivnosti, psihosocijalnu, pravnu podršku i aktivnosti podrške u zajednici usmjerene, prije svega, na informisanje i lični razvoj.

Aktivnosti uključuju umrežavanje s drugim institucijama i organizacijama koje se bave djecom i odraslim OSI, odnosno svim zainteresovanim subjektima.

U okviru pravne podrške, osim pružanja pravnih informacija i savjeta, porodice djece s invaliditetom i mladih s invaliditetom biće u prilici da dobiju pravne savjete tokom svakog radnog dana u nedjelji (ponedeljak – petak), i biće pravno zastupani, ukoliko to bude potrebno, pred institucijama, posredstvom pravnog tima UMHCG.

Aktivnosti pravnih i psihosocijalnih savjeta, i pravnog zastupanja, kada je to potrebno i svrsishodno, pružaće se i na postojećoj platformi: poziv, poruka, čat, video poziv, dok će se aktivnosti ličnog razvoja i informisanja, sprovoditi putem različitih materijala koje će biti dostupne na platformi, uključujući i različite onlajn edukacije, ali i kroz neposredan rad stručnog kadra, kroz onlajn metode i mehanizme. 

Na platformi će pored osnovnih informacija o koronavirusu, medicinskim karakteristikama, mjerama prevencije, biti dostupni i zanimljivi materijali kako da se djeca s invaliditetom, osobe s invaliditetom i njihove porodice nose sa situacijom tokom epidemije koronavirusa, kao i činjenice i mitovi o koronavirusu. 

Aktivnosti mogu takođe da uključuju i razmjenu informacija o tome kako roditelji da kvalitetno provode vrijeme s djecom s invaliditetom, kao i koje metode i sredstva mogu koristiti osobe s invaliditetom prilikom rada od kuće, savjete kako da brinu o svom mentalnom zdravlju, gdje ciljnu grupu upoznajemo s psihološkim aspektom mjera prevencije širenja COVID-19 koje se sprovode u Crnoj Gori kroz načine kako mogu sami sebi pomoći tokom socijalnog distanciranja, karantina i izolacije.

Pored toga, platforma je mjesto gde se može promovisati stvaralački potencijal djece: npr. slike, poezija, pjesma, recitacija itd.

Kako biste dobili podršku UMHCG možete kontaktirati putem čat opcije, koja se nalazi u donjem lijevom uglu (ikonica vidljiva na svim uređajima: kompjuter, tablet, mobilni telefon). U okviru čata postoji i mogućnost zahtjeva za video pozivom od strane zaposlenih u UMHCG (u slučaju da su korisnici zainteresovani za ovaj vid komunikacije potrebno je da to naglase u poruci na čatu). 

Osim na ovaj način možete nas kontaktirati i putem telofona na 069385981 (uključujući Viber).

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.