Akcija za osobe oštećenog vida osim u gradovima u Srbiji organizovana i u Budvi

Akcija za osobe oštećenog vida osim u gradovima u Srbiji organizovana i u Budvi
Novosti/Vijesti

“Potpuno je drugačije kada, nekom ko ima oštećenje vida, i koristi bijeli štap, asistirate prilikom šetnje i ukazujete na svaku prepreku, a naročito kada sami stavite povez preko očiju i krećete se samostalno ili uz pomoć asistenta u odnosu na situaciju kada vam o preprekama osoba s oštećenjem vida govore ili sve to posmatrate sa strane. Ivičnjaci, rupe, izbočine, parkirana auta i ona koja prolaze, grane drveća u visini čovjeka…sve to potpuno mijenja perspektivu i, nažalost, postaje prepreka onima koji imaju oštećenje vida. S druge strane, to je jedino što mijenja perspektivu jer kada razgovarate s osobama s invaliditetom, shvatite da i oni imaju iste one svakodnevne “situacije” na poslovima, fakultetima, u prodavanici i sl. ” – poručili su iz Rotarakt kluba Budva, nakon akcije koja je na njihovu inicijativu organizovana s članovima Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Koliko je važno za spoznavanje prepreka i pravilno razumijevanje invaliditeta učestvovati i organizovati ovakve akcije, na početku simulacije su podsjetili iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Oni su podsjetili da su simulacije počeli organizovati više od deceniju unazad sa studentima i profesorima, nakon toga s nosiocima izvršne i sudske vlasti i prije mjesec dana s kandidatima za odbornike Glavnog grada, odnosno drugim političkim akterima.

“Stavljanje osobe u poziciju osobe s invaliditetom, između ostaloga, dovodi do razumijevanja da problem nije u oštećenju osobe već u preprekama koje društvo treba da ukloni, bile one fizičke, u stavovima, informacijama i komunikacijama, ili saobraćaju.” – naveli su iz UMHCG.

Simulacija je organizovana u nedjelju 3. juna, a pored građana Budve ispratili su je i turisti. U okviru šetnje, u tri različite rute s istom adresom početka i završetka, rotaraktovci su imali dva zadatka: da asistiraju osobama sa oštećenjem vida u šetnji budvanskim šetalištem, odnosno da s povezom preko očiju, koristeći i sami bijeli štap, prošetaju istom rutom. U toku šetnje rotaraktovci su imali priliku čuti o tehnici pravilnog korišćenja bijelog štapa, načinu prepoznavanja i savladavanja prepreka, i važnosti samostalnog kretanja osoba oštećenog vida.

“Ovo iskustvo pomoglo nam je da shvatimo da imamo puno više zajedničkog, a tamo gdje smo različiti, na nama je da pokažemo samo malo manje straha i malo više razumijevanja.” – zaključili su iz Rotarakt kluba Budva.

Šetnja s osobama s oštećenim vidom, osim u Budvi, organizovana je još u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu i Pirotu.

Rotaract klub Budva i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.