UMHCG započinje realizaciju projekta Omladinska politika je i moja politika!

UMHCG započinje realizaciju projekta Omladinska politika je i moja politika!
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta Omladinska politika je i moja politika! čija je ključna svrha da podrži i osnaži učešće mladih s invaliditetom u procesima donošenja odluka, kreiranju politika i njihovom sprovođenju na teritoriji Crne Gore.

Ciljevi koji će se postići realizacijom projekta su: povećanje nivoa znanja mladih s invaliditetom o učešću u procesima donošenja odluka i omladinskom aktivizmu, doprinos povećanju broja samostalnih mladih s invaliditetom kroz edukaciju o samostalnom životu i kroz aktivnosti psihološkog savjetovanja, unapređenje nivoa znanja omladinskih radnika/ca i omladinskih organizacija o izjednačavanju mogućnosti za mlade s invaliditetom, i podizanje nivoa svijesti javnosti o mogućnostima učešća mladih s invaliditetom u procesima donošenja odluka kroz medijsku kampanju. 

Ovi ciljevi biće dostignuti realizacijom tri radionice za mlade s invaliditetom o procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu u svakoj od regija; organizacijom škole samostalnog života za 10 mladih s invaliditetom; pružanje psihološkog savjetovanja; organizaciju dvije radionice za omladinske radnike/ce o izjednačavanju mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom i sprovođenje aktivnosti medijske kampanje.

Ključni ishodi koji se očekuju jeste da osnaženi mladi s invaliditetom mogu pristupiti i djelovati u različitim organizacijama i institucijama koje se bave mladima i osobama s invaliditetom, građani i građanke Crne Gore će steći pozitivne stavove o mladima s invaliditetom, dok će porodice i prijatelji/ce osoba s  invaliditetom indirektno sprovođenjem projekta doprijeniti većoj vidljivosti socijalnoj uključenosti, opštoj društvenoj aktivnosti i smanjenju izolacije OSI, te osnaživanju njihovih porodica.

Projekat je podržala Ministarstvo sporta kroz Javni konkurs za NVO u 2018. s maksimalnom mogućom podrškom od 11.782,00€.

Pripremila: Aleksandra Pavićević

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.