UMHCG RASPISUJE KONKURS za pisanje tekstova za OSI o individualnim iskustvima zaštite i zdravlja na radu u okviru projekta OSIguraj uslove sebi!

UMHCG RASPISUJE KONKURS za pisanje tekstova za OSI o individualnim iskustvima zaštite i zdravlja na radu u okviru projekta OSIguraj uslove sebi!
Novosti/Vijesti

Svi zainteresovani za učešće na konkursu trebaju do ponedjeljka, 17. februara do 15.00 časova poslati tekst/esej obima do 1500 riječi  na mejl adresu:  umhcg2016@gmail.com, s naznakom „Konkurs za pisanje tekstova za OSI“

Takmičari koji šalju svoje tekstove u pratećem mejlu treba da napišu ime i prezime, mjesto u kojem žive i kontakt telefon. Prema pravilima takmičenja, svako može poslati po jedan tekst na temu iskustava iz oblasti rada, zaštite i zdravlja na radu.

Nazivi tekstova i pojedinačne teme u okviru njih mogu biti specifične, mogu se odnositi na lična razmišljanja, iskustva i doživljaje, ali mogu predstavljati i analizu zakonske i druge regulative i sl.

Pravo učešća na konkursu imaju osobe s invaliditetom i akteri u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Članovi komisije UMHCG neće razmatrati tekstove s kojima su učesnici prethodno konkurisali i koji su ranije objavljivani.

Najbolja tri teksta biće izabrana od strane tročlane Komisije UMHCG i biće nagrađeni u iznosu od po 70,00€.Konkurs za tri teksta aktivnost je projekta OSIguraj uslove sebi!, kojeg UMHCG realizuje uz finansijsku podršku Mnistarstva rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.