UMHCG i Savez slijepih Crne Gore: Država da osigura održivost usluge pasa pomagača

UMHCG i Savez slijepih Crne Gore: Država da osigura održivost usluge pasa pomagača
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore, povodom Međunarodnog dana pasa vodiča/pomagača, pozivaju državu da obezbijedi ovu uslugu korisnicima kroz redovno finansiranje iz budžeta, na način što će planirati sredstva za školovanje minimum jednog psa godišnje. 

Psi pomagači, a među njima i psi vodiči, omogućavaju osobama s invaliditetom da žive u skladu s postulatima samostalnog života, oni omogućavaju visok nivo samostalnosti i nezavisnost od drugih osoba, uključujući i zaštitu privatnosti korisnika. Psi vodiči pomažu osobama s oštećenim vidom da se samostalno, slobodno i bezbjedno kreću, dok pomagači pružaju asistenciju u podizanju i premještanju iz kreveta na kolica, toalet, podizanju i dohvatanju predmeta, otvaranju/zatvaranju vrata, paljenju/gašenju svijetla i slično. 

U Crnoj Gori trenutno dvije osobe s oštećenim vidom koriste uslugu psa vodiča, dok se druge dvije osobe nalaze na listi čekanja, odnosno u proceduri su dobijanja psa. 

UMHCG već godinama, ali sa značajnim naporima u održivosti programa, sprovodi ovu aktivnosti jer se sredstva prikupljaju isključivo iz donacija. Među značajnim donatorima u poslednjoj godini izdvajamo Morsko dobro, Rotary klub Kotor i Regulatornu agenciju za energetiku, ali i sve građane, pojedince koji su obezbijedili sredstva za školovanje psa vodiča Lavera. 

Donacije je moguće uplaćivati putem žiro računa 550-7880-14 ili direktno u 17 kasica koliko ih je trenutno postavljeno u različitim objektima u Crnoj Gori: poštama, marketu Idea u Zelenici i Mall of Montenegru, Montvetu, Aerodromima Crne Gore, Autobuskoj stanici Podgorica i Hard rock kafeu u Podgorici. 

Kako je Crna Gora malo tržište, nema školu u kojoj bi se obučavali psi vodiči/pomagači, obuka za pse sprovodi se u Centru za rehabilitaciju Silver u Zagrebu, na osnovu sporazuma s UMHCG. Kada je u pitanju cijena psa vodiča/pomagača, potrebno je izdvojiti oko 15.000,00 eur za prve procjene, školovanje i prenos, dok se kasnije izdvajaju redovna godišnja sredstva za kontrole, a sami korisnici već godinama pokrivaju troškove ishrane i veterinarskih usluga za pse, kao sopstveni doprinos programu i njegovoj održivosti.

Iako je Crna Gora donijela Zakon o kretanju lica sa invaliditetom uz pomoć psa pomagača, ovaj propis garantuje korisniku pravo kretanja i boravka sa psom, ali ne i školovanje i nabavku psa pa je isti neophodno dopuniti, ili u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji definiše usluge u zajednici prepoznati i ovu uslugu direktno. Preduslov za dobijanje psa vodiča/pomagača je samostalnost korisnika; za osobu s oštećenim vidom preduslov je pravilna tehnika kretanja uz pomoć bijelog štapa, dok je i za njih i za osobe s fizičkim invaliditetom neophodna samostalnost donošenja odluka, odnosno pravilnog upravljanja uslugom, brige o psu… Na ovaj način podržava se i život u zajednici i maksimalan nivo nezavisnosti osoba s invaliditetom od članova porodica i sistema, i smanjuje rizik moguće institucionalizacije. 

U mnogim zemljama Evrope, osim finansiranja školovanja i nabavke pasa vodiča, lokalne i nacionalne vlasti, omogućavaju i finansiranje veterinarskih usluga i ishrane za pse. Tako, npr. Češka obezbjeđuje 32 eur mjesečno za ishranu, Francuska 50 eur za brigu o psu, Rusija obezbjeđuje godišnji dodatak od 250 eur, dok lokalne vlasti u Danskoj obezbjeđuju nabavku, edukaciju i veterinarske usluge. 

Finansiranjem ove usluge iz budžeta osobe koje žele, i pritom ispunjavaju uslove, za korištenje usluge psa vodiča/pomagača ne bi čekale da se stvore uslovi, prikupe sredstva kroz donacije, već bi mogli da dobiju uslugu blagovremeno i odmah po završenim procjenama i proceduri.  

U trenutnoj situaciji, u vrijeme pandemije COVID-19, većina osoba s invaliditetom ostala je bez usluga koje se pružaju u sistemu ili od drugih pružalaca usluga, bilo da su u pitanju usluge dnevnih centara, ili druge usluge u zajednici, uključujući i mnoge koje pružaju organizacije osoba s invaliditetom zbog mjera i naredbi Vlade, dok to nije bio slučaj s korisnicima pasa vodiča, pa se i na ovaj način pokazala jedna od važnih prednosti ove usluge. 

I Svjetski savez slijepih se pridružio obilježavanju ovog dana, navodeći par krucijalnih stavova, koje prenosimo u nastavku:

  • Psi vodiči, pomagači, omogućavaju osobama oštećenog vida da izbjegavaju prepreke, budu nezavisni, samouvjereni, putuju sigurno. 
  • Kako bi se izbjegle posljedice Covid-19 i ispoštovala distanca, osobe oštećenog vida su primorane da ostanu doma, bez pristupa osnovnim uslugama. Ovdje postaje vrlo važna uloga pravilno obučenih pasa vodiča. Njihova upotreba značajno smanjuje potrebu za fizičkom interakcijom osoba s oštećenim vidom s drugima; 
  • Koristimo priliku da pozovemo Vladu i donosioce politika da razviju i sprovode zakonodavstvo u cilju uklanjanja diskriminacije korišćenja psa vodiča; 
  • Obavještavamo da nema dokaza da psi prenose COVID-19, ipak pozivamo na pravilnu higijenu, osobe koja koristi psa vodiča, i psa pomagača, a i drugih osoba ukoliko brinu o psu;  
  • I dalje ćemo se zalagati u ime naših članova, da ne budu lišeni prava koja su utvrđena UN Konvencijom o pravima OSI.

Međunarodni dana pasa vodilča i pomagača obilježava se svake godine, poslednje srijede u aprilu. Ovim povodom djeca iz vaspitne jedinice “Kosovka djevojka” JPU “Dragan Kovačević” iz Nikšića, u okviru trosatnog programa s vaspitačem Borisom Marušićem, izradili su likovne radove koji prikazuju značaj pasa vodiča i pomagača za osobe s invaliditetom, a koje smo objavili na FB stranici.ДељењеFacebookTwitterLinkedInEmail

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.