UMHCG apeluje na poštovanje standarda pristupačnosti prilikom najavljene izgradnje i rekonstrukcije škola

Povodom već izvršenh i najavljenih izgradnji ili rekonstrukcija vrtića i škola, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) apeluje na Ministarstvo prosvjete da se poštuju odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, posebno u dijelu koji propisuje obavezne elemente pristupačnosti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, te da se zahtijeva poštovanje standarda pristupačnosti i od drugih pravnih lica (investitora, projektanata, revidenata, izvođača radova i nadležnih inspekcija)

Podsjećamo da je jedan od ciljeva planiranja i izgradnje stvaranje uslova za pristup, kretanje i boravak lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, dok se izgradnja objekata u javnoj upotrebi vrši na način kojim se licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom obezbjeđuje nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad

Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom propisani su obavezni elementi pristupačnosti koje je u obavezi svaka obrazovna ustanova da posjeduje, i to: adekvatan prilaz (ravan prostor, odnosno izgrađenu rampu za korisnike kolica, koso-podiznu ili vertikalno-podiznu platformu), lift, izvedene taktilne površine za kretanje osoba s oštećenjem vida, hodnike, stepenište, učionice i toalete za OSI u skladu sa standardima predviđenim ovim Pravilnikom.

UMHCG je u skladu s objavom na sajtu Ministarstva prosvjete, dana 15.1.2020. a koja se tiče rekonstrukcije pet škola uputilo Ministarstvu Inicijativu za poštovanje standarda pristupačnosti prilikom adaptacije/rekonstrukcije tih škola, ali i nakon 15 dana nijesmo dobili odgovor. U međuvremenu, u proteklim nedeljama, imali smo prilike da se informišemo putem sredstava javnog informisanja, s već izvršenim rekonstrukcijama i najavljenom gradnjom ili adaptacijom i rekonstrukcijom još oko 20 drugih škola i vrtića u Crnoj Gori. Još jednom podsjećamo da je Ministarstvo prosvjete, kada je u pitanju rekonstrukcija postojećih škola i/ili izgradnja i gradnja novih, u obavezi da postupa u skladu s navedenom zakonskom regulativom i da istu primjenjuje. 

Ovo je posebno važno imajući u vdu da je prošlogodišnj monitoring pristupačnosti 23 srednje škole, koliko smo ih obišli, pokazao da je: 

¬ 10 srednjih škola nepristupačno (43,5%), odnosno da je nemoguće ući u školu jer škola nema rampu, već ima samo stepenice, odnosno škola nema nijedan od elemenata pristupačnosti, 

¬ Isto toliko škola je uglavnom nepristupačno (43,5%), odnosno u školama je bilo moguće ući samo na prizemlju ili samo u neke/nekolike učionice na prizemlju, 

¬ dvije škole su djelimično pristupačne (8,7%) odnosno, omogućen je pristup/ulazak u glavni prostor (učionice, hodnici), 

¬ Samo jedna srednja škola je uglavnom pristupačna (4,3%) odnosno omogućen je pristup/ulazak na svim nivoima što podrazumijeva da škola ima i lift, dok nijedna škola nije u potpunosti pristupačna, odnosno nema sve elemente pristupačnosti. 

Zbog svega navedenog, apelujemo na Ministarstvo prosvjete da prilikom izvođenja bilo kakvih radova, uvijek prioritetno planira i poštuje standarde pristupačnosti jer je ova odredba važeća još od 2008, dok su svi prethodno sagrađeni javni objekti trebali biti rekonstrusani do avgusta 2013. Svako dalje kršenje propisa mimo ovih rokova je neprihvatljivo i neodgovorno, zbog čega je ovo poslednji javni poziv prije preduzimanja drugih zakonskih ovlašćenja koja su nam na raspolaganju u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakona o zabrani diskriminacije llica sa invaliditetom. 

Očekujemo i nadamo se da će Ministarstvo prosvjete shvatiti važnost ove iniciijative, i u cilju njene realizacije smo otvoreni za saradnju i podršku u tom procesu.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.