Saopštenje za javnost. Ako je zakon isti za sve zašto ga u Ministarstvu prosvjete konstantno krše?

Saopštenje za javnost. Ako je zakon isti za sve zašto ga u Ministarstvu prosvjete konstantno krše?
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore izražava nezadovoljstvo zbog dugotrajnog lošeg odnosa Ministarstva prosvjete prema studentima s invaliditetom. Naime, u posljednjih godinu dana nijedan zahtjev, molba i inicijativa UMHCG, a koja bi po ocjeni Ministarstva prosvjete predstavljala kako navode iz ove institucije „kršenje zakona” se ne uvažava. Tako već dvije godine zaredom studenti s invaliditetom ostaju bez smještaja u studentskom domu, kredita i stipendija. Oni slučajevi za koje su donesena pozitivna rješenja rješavani su isključivo na osnovu lične dobre volje pojedinaca koji su bili spremni da studentima s invaliditetom izađu u susret i olakšaju im ionako težak položaj.

Na drugoj strain, Ministarstvo se oglušilo na brojne molbe i zahtjeve poštovanja priincipa afirmativne akcije u odnosu na studente s invaliditetom. Ostali su uzaludni pokušaji da saznamo zbog čega je u školskoj 2016/2017. dvadeset jedan korisnik usluga ostao bez studentskog kredita, zbog čega nam ni na jedan od četiri dopisa upućena lično ministru nije odgovoreno, zbog čega nikada nijesmo dobili nijedan pisani odgovor… Slična situacija ponavlja se i ove godine, doduše, u nešto blažim razmjerama, ali i dalje zabrinjava ovakav indolentan odnos onih koji bi trebalo da se pobrinu da osobe s invaliditetom ostvare pravo na obrazovanje. Vrata za komunikaciju s Ministarstvom prosvjete ostala su nam tek toliko odškrinuta da u telefonskoj komunikaciji od prije par dana s gospodinom Zoranom Pekovićem saznamo da nam zahtjev za oslobađanje od vraćanja kredita za jednog korisnika usluga ne može biti pozitivno riješen “jer je Zakon o visokom obrazovanju isti za sve”, te da on ne može “osobe s invaliditetom svrstavati u posebnu grupaciju”, ali nam o istom ne mogu dostaviti pisani odgovor.

Ako je zakon isti za sve, pitamo se zašto se konstantno krši? Zbog čega se ne sprovodi član 2, stav 1 tačka 6 zakona koja se odnosi na obezbjeđivanje uslova za nesmetan pristup visokom obrazovannju? Zbog čega su, suprotno odredbi člana 23, stav 1, tačka 3 Zakona o visokom obrazovanju tokom licenciranja Univerziteta Crne Gore licencu za rad dobile i one visokoškolske ustanove koje nemaju obezbijeđene uslove i nesmetan pristup za lica sa invaliditetom, takođe, definisane i Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata?

Kada će visoko obrazovanje biti dostupno svima i neće biti neposredno ili posredno ograničeno po osnovu: pola, rase, bračnog stanja, boje, jezika, vjere, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog, etničkog ili drugog porijekla, imovinskog stanja, invalidnosti ili drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti, kako se to navodi u članu 6 Zakona?

Šta se desilo s onim odredbama iz člana 109 Zakona o visokom obrazovanju da student ima pravo na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit i stipendiju za najbolje student, participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju? U Zakonu se navodi i da „kriterijume, način, uslove i visinu naknade za ostvarivanje prava iz stava 1 tač. 1, 2, 3 ovog člana propisuje Ministarstvo”. Već duže vrijeme svjedoci smo situacije u kojoj Ministarstvo prosvjete svojim odlukama negativno utiče na uključivanje osoba s invaliditetom u proces obrazovanja i dodatno pospješuje njihovu segregaciju, što je daleko od prakse koju bi trebalo da primjenjuje jedna državna institucija i još dalje od imidža Ministarstva čija su vrata otvorena za sve koji pokušavaju da izgrade. Do kada će Ministarstvo prosvjete od studenata tražiti iste kriterijume za ostvarivanje ovih prava, a s druge strane ne sprovoditi one odredbe zakona koje omogućavaju ravnopravan tretman s drugim studentima? Da li se ikada Ministarstvo zapitalo koliko je ulaganje i napor potreban za jednog studenta s invaliditetom kojem fakultet nije pristupačan, za kojeg se nastava ne izvodi u pristupačnom format, koji nema plaćenog asistenta, obezbijeđen dostupan prevoz? Uprkos svemu navedenom Ministarstvo traži iste kriterijume za ostvarivanje prava na smještaj, studentski kredit, i stipendiju, a garantuje participaciju uu prevozu koji većina studenata s invaliditetom ne može ni koristitit.

Koristimo ovu priliku da pozovemo Ministarstvo prosvjete da sprovodi obrazovnu politiku onako kako je definisano zakonima, a ne na osnovu ličnih procjena i usmenih odgovora gdje se afirmativna akcija može, a gdje ne može primijeniti.

Takođe se javno obavezujemo da ćemo prestati slati zahtjeve, inicijative i molbe koje nijesu precizno definisane zakono, a odnose se na afirmativnu akciju u cilju motivacije i poboljšanja položaja studenata s invaliditetom onog trenutka kad Ministarstvo prosvjete počne zakon sprovoditi u cjelosti.

Anđela Miličić, koordinatorka Programa za obrazovanja

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.