Saopštenje o treningu trenera na temu “Finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta”

Saopštenje o treningu trenera na temu “Finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta”
Novosti/Vijesti

U organizaciji Uprave za kadrove i Ministarstva javne uprave, a uz podršku DEU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“, od 19. do 22. novembra u Baru održan je trening za trenere na temu finansiranja projekata i programa NVO iz državnog budžeta.

Cilj ovog treninga bio je da se formira tim trenera koji će u kontinuitetu izgrađivati i dalje unapređivati kapacitete državnih službenika u vezi sa novim sistemom decentralizovanog finansiranja programa i projekata NVO. Trening je pohađalo 10 učesnika, među kojima su se našli službenici organa državne uprave, predstavnici nevladinog sektora i nezavisni konsultanti.
Učesnici su imali priliku da se bliže upoznaju sa ključnim koracima i rokovima definisanim Zakonom o NVO. Polaznicima je u tu svrhu predstavljen Priručnik za finansiranje projekata i programa NVO u oblastima od javnog interesa. Trening je obuhvatio cjelokupan proces finansiranja programa i projekata NVO što podrazumijeva planiranje, implementaciju, praćenje, izvještavanje i evaluaciju projekata. Polaznicima treninga su predstavljeni primjeri sektorske analize, a kroz praktičan rad su imali zadatak odrediti prioritetne oblasti konkursa i prihvatljive aktivnosti NVO u određenoj oblasti.
Očekuje se da će ovaj trening kroz regrutovanje i obuku kvalifikovanih, sposobnih i posvećenih trenera, doprinijeti efikasnijoj implementaciji novih propisa u okviru Sistema decentralizovanog finansiranja programa i projekata NVO. Kandidati koji uspješno završe trening za trenere biće uvršteni na listu predavača Uprave za kadrove i angažovani prema potrebama za realizaciju Programa “Finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta”.
Predavači na treningu su bili gospođa Vesna Lendić Kasalo, angažovana na projektu „Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“ kao ekspert za finansiranje iz javnih fondova i gospodin Igor Vidačak, rukovodioc gorepomenutog projekta.