Razultati anketiranja građana Pljevalja o zagađenju vazduha

Razultati anketiranja građana Pljevalja o zagađenju vazduha
Novosti/Vijesti
Anketa je rađena na uzorku od 100 građana sa gradskog područja Pljevalja. Anketiranje je bilo anonimno i sproveli su je volonteri i članovi NVO “Da zaživi selo“. Cilj anketiranja je bio dobijanje mišljanja od građana opštine Pljevlja šta su uzroci zagađenja vazduha u Pljevljima i šta vide kao mogućnosti rešenja toga problema.
Anketu je sprovela NVO “Da zaživi selo“, u okviru projekta “Bolji život za Pljevlja” koji je podržan kroz projekat “Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori” a finansiran od strane EU kroz IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro Programme.

Zaključak anketiranja građana Pljevalja:

Na osnovu sprovedene ankete dolazimo do zaključka da su građani opštine Pljevlja dobro informisani o problemu zagađenja vazduha u opštini Pljevlja I da žele aktivno da učestvuju u rešavanju problema. Jedno od pitanja koje potvrđuje ovu tezu je da kao energent najviše koriste drva I da čak više njih kao energent koristi pelet u odnosu na ugalj. Termoelektranu, kotlarnice I kop Rudnika uglja vide kao najveći problem zagađenja što I pokazuju I zvanični dokumenti. Građani smatraju da zagađenje vazduha ozbiljno utiče na njihovo zdravlje I da se to reflektuje kroz smanjenu fizičku aktivnost na otvorenom I probleme sa disajnim organima. Informisanost građana o zagađenju u Pljevljima izaziva podjeljenost na skoro jedan broj onih koji misle da su dovoljno informisani I onih koji misle da nisu. Mišljenje anketiranih je I da su nedovoljni napori lokalnog I državnog nivoa na smanjenju zagađenja vazduha u Pljevljima a da su preduzete mjere postigle samo djelimične rezultate I nedovoljne. Rezultati ankete nam govore da građani smatraju da ne postoji jasan plan za rešenje problema zagađenja vazduha. Sjedište ekološkog inspektora preseliti u Pljevlja je stav većine anketiranih. Izgradnjom drugog bloka bi se samo smanjio nivo zagađenja vazduha u Pljevljima ali ne I riješio. Kao najbolje rešenje građani smatraju preduzimanje više mjera a u prvom redu toplifikaciju grada I prelazak na ekološki prihvatljiva goriva.