Programi edukacija o modelima pristupa invaliditetu i načinu rada s OSI trebaju biti dio redovnih programa formalnog i neformalnog obrazovanja

Programi edukacija o modelima pristupa invaliditetu i načinu rada s OSI trebaju biti dio redovnih programa formalnog i neformalnog obrazovanja
Novosti/Vijesti

Omladinskim radnicima su potrebne edukacije i obuke o ophođenju, načinu rada i pružanju podrške mladima s invaliditetom, kako bi ih na adekvatan način i na ravnopravnim osnovama uključili u rad svojih organizacija, ili drugih aktivnosti u kojima su ciljna grupa. Ove edukacije se trebaju organizovati za šire ciljne grupe i postati dio redovnih programa posebno imajući u vidu da iste izostaju iz procesa formalnog obrazovanja, ili su temelji takvih edukacija proizašli iz ranijih, već prevažiđenih modela pristupa invaliditetu koji akcenat stavljaju na brizi i pomoći za OSI, a ne na izjednačavanju mogućnosti i jednakim šansama. 

Ovo je zaključak radionicaza omladinske radnike/ce o izjednačavanju mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom.Namjera je bila da u toku radionice omladinski radnici/ce i oni koji rade s mladima dobiju informacije o posmatranju invaliditeta s aspekta ljudskih prava, modelima pristupa invaliditetu, terminologiji i načinima za izjednačavanje mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom u svim važnim aktivnostima i procesima. 

Cilj radionica bio je i da se omladinski radnici i oni koji rade s mladima upoznaju s načinima kreiranja i stvaranja mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom u aktivnostima koje sami sprovode ili u kojima učestvuju zajedno s mladima s invaliditetom.

Učesniciima je predstavljen istorijat pristupa prema osobama s invaliditetom, modeli pristupa, njihovi ishodi i posljedice i način ophođenja prema OSI, odnosno tretiranja pitanja invaliditeta. Predstavljeni su ključni modeli pristupa, i to: medicinski, funkcionalni, model milosrđa i moralni model, herojski model, socijalni model i model zasnovan na ljudskim pravima. Modeli su predstavljeni kroz nekoliko ključnih pitanja: Kako se invaliditet posmatra? Koji je ishod tog pristupa? Ko se smatra stručnjakom za pitanje invaliditeta? Koji je ishod tog pristupa na garancije ljudskih prava OSI?

Kroz tri različite opisane situacije s učesnicima je realizovana vježbu u kojoj su trebali prepoznati, nakon prezentacije i teorijskog dijela, kako bi određeni/različiti pristupi prema invaliditetu tretirali osobe s invaliditetom, kao i jedan primjer medijskog izvještavanja o osobama s invaliditetom. .

S učesnicima je razgovarano i o principima, sredstvima, načinima i preporukama u komunikaciji s osobama s invaliditetom, uključujući i u odnosu na različite vrste oštećenja, kao i one u pružanju podrške i pomoći osobama s invaliditetom.

U okviru teme Izjednačavanje mogućnosti u oblasti ljudskih prava učesnicima su objašnjeni pojmovi: izjednačavanje mogućnosti, i predstavljena su Standardna pravila UN za izjednačavanje mogućnosti OSI, kao prvi dokument koji propisuje pojam i načelo izjednačavanja mogućnosti, i predstavljena su tri zakona iz Crne Gore, kroz čije je pojašnjenje normi predstavljno načelo izjednačavanja mogućnosti, kroz pojam kompezatornih prava, kao jednog od vidova izjednačavanja mogućnosti koje propisuju Standardna pravila.

Na kraju, u okviru diskusije razgovarano je o konkretnim primjerima izjednačavanja mogućnosti, posebno u oblasti obrazovanja, formalnog i neformalnog.

Na radionicama su učestvovala 22 učesnika, a organizovane su kao aktivnost projekta Omladinska politika je i moja politika, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta i mladih kroz konkurs za NVO u 2018.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.