Pokrenut portal otvorenih podataka

Pokrenut portal otvorenih podataka
Novosti/Vijesti

Ministarstvo javne uprave pokrenulo je nedavno Portal otvorenih podataka www.data.gov.me.

Portal sadrži podatke dostupne za upotrebu i objavljivanje bez ograničenja, zajedno sa korisnima informacijama o samim podacima (metapodaci), poput onih na šta se tačno skupovi podataka odnose, za koji vremenski period važe, ko ih je objavio i kada i ostale koje omogućavaju njihovu lakšu pretragu. Otvoreni podaci su digitalni podaci u posjedu organa, besplatno dostupni na internetu, koje svako može koristiti i dalje objavljivati u bilo koju svrhu i koji su dati u formatu koji je moguće računarski obrađivati i analizirati.

Mnoge inicijative za otvorene podatke se odnose na pretvaranje podataka koji su već javno dostupni u formate koji su pogodni za ponovnu upotrebu, što ih čini moćnim alatom za razvoj privatnog sektora, otvaranje novih poslovnih prilika i razvoj djelotvornije uprave. Sa druge strane, državni organi na ovaj način posluju transparentnije – direktno informišu i uključuju građane i privredu u svoje aktivnosti i tako učvršćuju odnos povjerenja.