Partnerski projekat Saveza slijepih Crne Gore i UMHCG: Zajedno za pristupačan grad

Partnerski projekat Saveza slijepih Crne Gore i UMHCG: Zajedno za pristupačan grad
Novosti/Vijesti

Savez slijepih Crne Gore je u partnerstvu s Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore 27.7.2020. otpočeo s realizacijom projekta Zajedno za pristupačan grad koji će trajati osam mjeseci, a finansijski je podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Već duži niz godina podnosilac projekta i projektni partner se bave temom pristupačnosti javnih površina, a samim tim i pristupačnošću fizičke sredine, javnog prevoza i usluga osobama s invaliditetom (OSI). Ovaj projekat ima osnovnu svrhu da doprinese primjeni postojeće pozitivno-pravne regulative, radi povećanja nivoa pristupačnosti fizičke sredine, javnog prevoza i usluga osobama s invaliditetom.

Kroz projekat će se inicirati osnivanja tijela za pristupačnost u lokalnim zajednicama, Glavnom gradu Podgorici i Opštini Berane. Cilj inicijative jeste omogućavanje sistemskog i planskog rješavanja pitanja bezbjednosti i sigurnosti u saobraćaju za OSI. Kroz zajedničku diskusiju i razmjenu mišljenja, radilo bi se na realizaciji plana pristupačnosti. Dobre prakse gradova iz regiona i EU, pokazuju da je ovakav vid osnivanja i djelovanja tijela dao pozitivne, dugoročne rezultate. Na ovaj način zajedničkim djelovanjem i umrežavanjem se dolazi do cilja – poboljšanje uslova za sigurno i bezbjedno kretanje OSI.

Kako bi se primjenjivala zakonska regulativa, potrebno je i znanje o istoj. U cilju adekvatne primjene znanja, koje će rezultirati edukacijom osoba koje rade na unaprjeđivanju položaja OSI, dostiže se cilj kojim se teži, jednake mogućnosti za OSI u saobraćaju. Za predstavnike Glavnog grada Podgorice i Opštine Berane biće održane po tri tematske radionice u vezi s terminom pristupačnosti, elementima pristupačnosti, problemima s kojima se susrijeću OSI, primjerima iz svakodnevnog života, kao i primjerima dobre prakse. Nakon održanih tematskih radionica, učesnici će moći da prepoznaju uloge učesnika u saobraćaju s ciljem poboljšanja uslova za kretanje OSI.

Kontinuirano, kada je oblast saobraćaja u pitanju, nesavjesni građani ne poštuju propise, čime onemogućavaju bezbjedno kretanje pješaka. U svrhu edukacije građana i podizanja svijesti, biće izrađena publikacija koja će se baviti opisom elemenata pristupačnosti i značaju postavljanja istih. U cilju jačanja svijesti građana, održaće se i dvije kampanje na lokalnom nivou, info dani pod nazivom Zajedno za pristupačan grad. Kampanje će omogućiti živu riječ predstavnika lokalne samouprave i predstavnika OSI s građanima Glavnog grada Podgorice i Opštine Berane.

Realizacija aktivnosti projekta će doprinijeti i realizaciji prioriteta koji su utvrđeni strateškim dokumentima iz oblasti saobraćaja, ali i iz oblasti socijalne zaštite.

Izvor: Saopštenje za javnost Saveza slijepih Crne Gore

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.