Održana radionica „Efikasno izvještavanje o realizaciji Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020“

Održana radionica „Efikasno izvještavanje o realizaciji Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020“
Novosti/Vijesti

U saradnji Ministarstva javne uprave i projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO’’ održana je radionica „Efikasno izvještavanje o realizaciji Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020“, 06. marta 2019. godine u Podgorici.

Obuci su prisustvovali službenici/e Ministarstva javne uprave, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprave za kadrove, Poreske uprave i Kancelarije za EU integracije.

Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim rezultatima u implementaciji Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020, web platformom za praćenje realizacije Strategije http://www.strategijanvo.nvo.mju.gov.me/, načinom izvještavanja, te indikatorima realizacije.
Polaznici su diskutovali o očekivanim ključnim aktivnostima AP Strategije u 2019. godini i planu izvršenja pojedinih aktivnosti u nadležnosti ministarstava, uz poseban osvrt na metode komunikacije rezultata AP Strategije prema NVO i široj javnosti.

Radionicu su vodili Igor Vidačak, tim lider projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO’’ i Marija Janković, savjetnica u Ministarstvu javne uprave.