Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta OsamoStalI se!

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta OsamoStalI se!
Novosti/Vijesti

Projekat OsamoStalI se! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Projektom se želi doprinijeti poboljšanju položaja OSI u Crnoj Gori kroz razvoj usluga podrške za samostalni život u zajednici u narednih 12 mjeseci, i to kroz ciljeve usmjerene na doprinos kvalitetu života OSI pružanjem usluga podrške za život u zajednici; unaprjeđenje informisanost OSI o uslugama podrške za život u zajednici i samostalnom životu, kao i informisanje o načinima prevazilažanja posljedica novog koronavirusa; i u krajnjem povećanje nivoa svijesti društvene zajednice o samostalnom životu OSI.

Ovi ciljevi se namjeravaju dostići pružanjem usluge personalne asistencije (PA) za pet OSI u periodu od sedam mjeseci, organizovanjem tri edukativne radionice za po 10 OSI o uslugama podrške za samostalni život, obilježavanjem Evropskog dana samostalnog života, organizovanjem susreta OSI jednom mjesečno u periosu od 11 mjeseci radi dijeljenja iskustava u oblasti samostalnog življenja, praćenjem realizacije Akcionog plana za realizaciju preporuka Komiteta UN za prava OSI za 2020. i 2021. nakon njegovog usvajanja i medijskom kampanjom.

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom, (potencijalni) personalni asistenti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ali će korist imati i članovi porodica OSI, OOSI, CSR, šira društvena zajednica (mediji, vršnjaci, pojedinci, organizacije osoba s invaliditetom, pružaoci usluga, državne institucije, lokalne institucije i službe i građani) i država Crna Gora.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti zaštite lica s invaliditetom u 2020.

Realizacija projekta traje 12 mjeseci počev od 26. oktobra 2020, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 32.000,00€.

Pripremila: Milica Marđokić 

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.