NAJAVA: PERSONALNA ASISTENCIJA ZA DVIJE KORISNICE USLUGA UMHCG I AKTIVNOSTI MOBILNOG TIMA – GLAVNI GRAD I CRVENI KRST CRNE GORE

NAJAVA: PERSONALNA ASISTENCIJA ZA DVIJE KORISNICE USLUGA UMHCG I AKTIVNOSTI MOBILNOG TIMA – GLAVNI GRAD I CRVENI KRST CRNE GORE
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je i ove godine uu podršku Glavnog grada Podgorica, a posredstvom Crvenog krsta Crne Gore, obezbijedilo personalnu asistenciju za dvije korisnice usluga i aktivnosti Mobilnih timova. Projekat se sprovodi u saradnji s nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom.

Usluga personalne asistencije će biti obezbijeđena u trajanju od 12 mjeseci (od početka januara do kraja decembra 2020).

Pored usluge personalne asistencije i ove godine se nastavljaju i druge zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici, usmjerene na procjenu potreba i poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom, kroz projekat Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom.

Navedeni projekat podrazumijeva angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga stručna lica), koji će nastaviti pružati usluge na terenu tokom 2020. i to za 19 osoba s invaliditetom koje su u 2019.  bile uključene u aktivnosti ovog projekta a korisnici su usluga UMHCG -a. Pored uključivanja navedenih osoba postoji mogućnost i za uključivanje većeg broja korisnika. U okviru ovih aktivnosti, sa stručnim timom je angažovana jedna osoba iz menadžmenta UMHCG -a.

Stručna lica u okviru Mobilnog tima će u nastavku realizacije projekta pružati usluge u dijelu psihosocijalne podrške, pomoći u kući i u porodicama, podrške u komunikaciji s nadležnim institucijama i individualan pristup korisniku i njegovim/njenim potrebama, kako bi se osoba s invaliditetom osnažila za što samostalnije funkcionisanje ali i za jačanje porodice.

Ove aktivnosti će trajati do kraja decembra 2020.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.