Marina Vujačić nova izvršna direktorica UMHCG

Marina Vujačić nova izvršna direktorica UMHCG
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je na posljednjoj sjednici Skupštine jednoglasno izabralo Marinu Vujačić za izvršnu direktoricu u narednom petogodišnjem mandatu.

Vujačić je aktivna u NVO sektoru od 2010. Bila je izvršna direktorica UMHCG od avgusta 2011 do avgusta 2017. Nakon toga pola godine je radila kao državna sekretarka Ministarstva evropskih poslova, a nakon podnošenja ostavke do maja 2019. nije bila radno angažovana. 

Na sjednici Skupštine su pored toga usvojena programska i finansijska dokumenta za 2018, Plan rada za 2019, kao i Plan prikupljanja sredstava. Usvojen je i novi Statut kojim su proširene oblasti djelovanja Udruženja, odnosno iste usklađene sa svakodnevnim radom Udruženje, proširivanjem ciljeva i djelatnosti Udruženja, dodavanjem ciljne grupe pored korisnika usluga i članstva, mogućnost elektronskog održavanja sjednice Skupštine, proširene su obaveze korisnika usluga i dr.

U okviru rasprave su članovi Skupštine nagovijestili i mogućnost reorganizacije i preregistracije Udruženja u organizaciju sa širim djelokrugom imajući u vidu da je ono već godinama unazad preraslo i prevazišlo početnu ideju omladinske organizacije.

Udruženje, inače, u oktobru puni 18 godina postojanja.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.