JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U ŠKOLI LJUDSKIH PRAVA OSI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U ŠKOLI LJUDSKIH PRAVA OSI
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane studente završnih godina društvenih nauka (pravo, psihologija, pedagogija, socijalni rad, sociologija, politikologija i novinarstvo) bez obzira na to da li imaju invaliditet ili ne, kao i mlade s invaliditetom koji su aktivisti u organizacijama osoba s invaliditetom, da se prijave za učešće u Školi ljudskih prava OSI. Škola će trajati četiri dana, a biće održana u Budvi, u periodu od 9 –  12. marta 2020.

Škola će obuhvatati neke od sljedećih tema: istorijat ljudskih prava OSI, modeli pristupa invaliditetu i njihov uticaj na garancije prava, domaći i međunarodni instrumenti za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava OSI, filozofija samostalnog života, odnos medija i društvena slika OSI, antidiskriminacija, institucionalni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije i druge.

Osim predavanja u okviru Škole biće korištene metode studije slučaja, igranja uloga, diskusija, simulacija, i biće prikazani filmovi o pravima OSI.

Nakon Škole je planirano testiranje i samo uspješni kandidati će dobiti sertifikate o završenoj školi. 

Broj mjesta je ograničen. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije najkasnije do 3. marta 2020. na mejl adresu umhcg2001@gmail.com s naznakom Prijava za Školu ljudskih prava OSI. 

UMHCG pokriva sve troškove učešću u Školi. Škola se sprovodi u okviru projekta Karavan o ljudskim pravima OSI, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.