JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA NA TEMU „SLOBODA“

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA NA TEMU „SLOBODA“
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore će i ove godine obilježiti 5. maj – Evropski dan samostalnog života. Na ovaj datum se svake godine skreće pažnja s ciljem podizanja svijesti javnosti o pravu i značaju samostalnog življenja za osobe s invaliditetom, kao i ključnim principima samostalnog života: samostalnom donošenju odluka, izboru, odgovornosti, kontroli i pravu na grešku. OSI treba motivisati na život u zajednici, a ne na život „pod ključem“ u instituciji ili kući. 

Tradiciju obilježavanja Evropskog dana samostalnog života pokrenula je Evropska mreža za samostalni život (European Network for Independent living – ENIL) 2014, a ove godine se obilježava sedmi put zaredom. UMHCG je na različite načine obilježavalo ovaj datum od prve godine kada je i uspostavljen. Ovaj događaj UMHCG organizuje u susret Danu Evrope, 9. maju, u sklopu projekta EU4ME koji finansira Evropska unija, a sprovode Vlada Crne Gore (Kancelarija za evropske integracije) i PR centar, i to kao mjera Akcionog plana za 2020. Strategije za informisanje javnosti o pristupanju Crne Gore EU.

Imajući u vidu aktuelnu situaciji u državi izazvanu epidemijom koronavirusa, ove godine će datum biti obilježen online konferencijom i medijskom kampanjom.

Stoga, pozivamo sve zainteresovane osobe s invaliditetom ali i osobe bez invaliditeta, da dostavljaju fotografije onoga što SLOBODA za njih znači – ovo bi trebala biti fotografija na kojoj zainteresovani drže znak (transparent, natpis) s porukom „SLOBODA je…“ (pa dopuniti po želji), ili sopstvenu fotografiju prilikom ispisivanja poruka o slobodi. Namjera je da se osvijesti društvena zajednica o tome koliko je sloboda važna tema za sve građane jednako i da je samostalni život moguć i mora biti dostižan i za osobe s invaliditetom. 

Materijal je potrebno slati na e-mail adresu freedomofchoiceil@gmail.com do 30. aprila 2020 ili putem Instagram i Facebook stranice UMHCG. Fotografije će biti objavljivane u sklopu medijske kampanje povodom obilježavanja ovog datuma.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.