Izvještaj o realizaciji Akcionog plana „Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018–2020“ za 2018. godinu

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana „Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018–2020“ za 2018. godinu
Novosti/Vijesti

Ministarstvo javne uprave je pripremilo prevod Izvještaja o realizaciji Akcionog plana „Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018–2020“ za 2018. godinu na engleskom jezik.

„Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018–2020“ donijeta je u januaru 2018. godine.

Ključna postignuća u prvoj godini realizacije Akcionog plana odnose se na unaprijeđen institucionalni, pravni i finansijski okvir za saradnju organa državne uprave i NVO. Formiran je novi Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, donesena je Uredba o izboru predstavnika NVO u radnim tijelima organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, a nakon usvajanja pravnog okvira za finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta, pripremljeni su priručnik i smjernice za kvalitetniju implementaciju utvrđenih standarda javnog finansiranja.
U cilju doprinosa finansijskoj održivosti nevladinih organizacija kontinuirano se sprovode obuke u cilju efikasnije primjene novog modela finansiranja NVO projekata i programa iz državnog budžeta, i već treću godinu za redom sprovodi se programiranje prioritetnih oblasti i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u tim oblastima. Primjenom ove prakse očekuje se djelotvornije, racionalnije i transparentnije korišćenje dodijeljenih sredstava.

Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO, u čijoj je nadležnosti praćenje primjene Strategije, usvojio je navedeni Izvještaj na VI sjednici, održanoj 22. jula 2019. godine.

Vlada Crne Gore je usvojila Izvještaj na sjednici održanoj 1. avgusta 2019. godine.

Izvještaj na engleskom jeziku: 2018 Report on Implementation of the Action Plan for the “Strategy for Improving Enabling Environment for the Activities of NGOs 2018-2020”