DJECA ULCINJA – PROMOTERI TOLERANCIJE RAZLIČITOSTI

DJECA ULCINJA – PROMOTERI TOLERANCIJE RAZLIČITOSTI
Novosti/Vijesti

NVO „Novi Horizont“ u saradnji sa Gradskom bibliotekom Ulcinj i Osnovnom školom „Maršal Tito“  počinju realizaciju projekta „Djeca Ulcinja – promoteri tolerancije različitosti“, uz podršku Ministarstva prosvjete Crne Gore.
Opšti cilj projekta je da se u multikulturalnoj sredini kakva je Ulcinj, djeci u osnovnim školama pruži prilika da razvijaju toleranciju prema različitostima i svijest o pripadnosti, čuvanju i poštovanju drugih i drugačijih vrijednosti.

Specifični ciljevi ovog projekta su:
♦ Vaninstitucionalna edukacija 30 djece promotera tolerancije različitosti i nenasilja;
♦ Upoznavanje djece sa vrijednostima kultura u njihovom okruženju;
♦Uspostavljanje direktnih kontakata djece iz urbanog područja sa djecom iz škola ruralnog područja;
♦Izgradnja kvalitetne saradnje između NVO, osnovnih škola i javnih institucija u lokalnoj zajednici;
♦ Podsticanje medija na informisanje o značaju obrazovanja djece o toleranciji i nenasilju;
♦ Podsticanje djece na razvoj estetskih vrijednosti i cjeloživotnog učenje kako u formalnom, tako i u neformalnom obrazovanju.

Pored edukativnog programa koji uključuje 8 interaktivnih radionica, učenici će učestvovati i u studijskim posjetama koje će se organizovati u obrazovnim ustanovama i objektima kulturne baštine na području opštine Ulcinj i Bar; zatim će učestvovati u pripremanju i realizaciji likovne izložbe svojih vršnjaka kao i u snimanju kratkog filmskog materijala za promovisanje tolerancije i nenasilja u školama.

Ovim projektom polaznici projekta, učeći u timskom radu sa drugima i drugačijima, na kreativan način:

  • razvijaju razne vještine (komunikacija, aktivno slušanje i refleksije, saradnja, empatija i saosjećanje, kritičko mišljenje i rješavanje problema, medijacija, pregovaranje i transformacija sukoba),
  • stiču znanja (prepoznavanje predrasuda, sadržaj vezan za različite kulture, rase, rodnu ravnopravnost, religiju, ljudska prava, međunarodno pravo),
  • stvaraju stavove (samopoštovanje, saosjećanje, tolerancija i uvažavanje različitosti, uvažavanje ljudskog dostojanstva, interkulturalno razumijevanje, socijalna odgovornost, solidarnost, brižnost).

About NOVI HORIZONT

Novi Horizont je nevladino udruženje, registrovano 1999. godine, sa sjedištem u Ulcinju. MISIJA: Povećavanje učešća građana u lokalnim procesima i šire, doprinoseći na taj način razvoju demokratije i promovisanju dobre vladavine, kroz realizaciju edukativnih i integracijskih programa. CILJEVI: Promovisanje i razvoj lokalne demokratije; Podrška demokratskoj participaciji građana u lokalnoj samoupravi; Osnaživanje žena i mladih za aktivno učešće u životu zajednice; Promocija i unaprjeđenje interetničkog i interkulturalnog dijaloga; Promocija evropskih vrijednosti na lokalnom nivou; Izgradnja i razvoj sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori; JAKE STRANE ORGANIZACIJE: Za 18 godina aktivnog djelovanja, Novi Horizont je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici; NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih OCD iz Crne Gore i regiona; NH igra funkciju lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i dobre spone izmedju lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja radi s mladima; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja pruža podršku samohranim roditeljima; NH spada među rijetkim organizacijama u Crnoj Gori koja radi na smanjenju etničke distance i jačanju interkulturalnog dijaloga medju mladima; Sve svoje aktivnosti Novi Horizont sprovodi na dvojezičnoj osnovi – Crnogorskom i Albanskom jeziku.