Vlada je dužna imenovati autentične predstavnike osoba s invaliditetom u tijela koja se bave pitanjima OSI

Vlada je dužna imenovati autentične predstavnike osoba s invaliditetom u tijela koja se bave pitanjima OSI
Novosti/Vijesti

Kandidati za članove Savjeta za brigu o osobama s invaliditetom Marina Vujačić, Goran Macanović i Milenko Vojičić izražavaju negodovanje povodom navoda u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja prenijetom od strane novinske agencije MINA, pod naslovom „Izrada registra OSI biće uređena Akcionim planom“, objavljenom u ovom mediju 9. februara 2020. 

Naime, u saopštenju su, namjerno ili nenamjerno, izostavljene vrlo važne činjenice zbog čega se ostavlja prostor nesigurnosti i neuvažavanja iznijetih stavova osoba s invaliditetom i njihovih predstavnika posebno u vezi s konstituisanjem novog Savjeta za prava OSI. 

Čak i da zanemarimo činjenicu da se Akcionim planom ne može „urediti izrada registra OSI“, već samo definisati kao mjera, što je potpuno nepotrebno imajući u vidu da je ista definisana po prvi put još 2008. te da je u cilju njenog sprovođenja trebalo formirati međusektorsku radnu grupu koja bi izradila Nacrt zakona o jedinstvenom tijelu vještaćenja i izradi registra osoba s invaliditetom, ipak, ne možemo zanemariti činjenicu da je u istom saopštenju pomenuto i konstituisanje Savjeta za prava OSI na nivou Vlade, koje se očekuje od novembra 2019, bez jasnih naznaka ishoda jedne takve odluke. 

Naime, zbog nemogućnosti ostvarivanja djelotvorne saradnje i sprovođenja adekvatnih odluka, odnosno niskog uticaja koji je Savjet, kao tijelo Ministarstva rada i socijalnog staranja, imao, a na osnovu zahtjeva organizacija osoba s invaliditetom, pristupilo se javnom pozivu za predlaganje kanddata za Savjet koji bi se formirao kao savjetodavno tijelo Vlade, što je u skladu s preporukama Komiteta UN o pravima OSI i Evropske komisije. 

Nakon što se na listi našao predstavnik NVO koji se javno ne deklariše kao osoba s invaliditetom, niti predstavlja organizaciiju koja se primarno, dominantno ili isključivo bavi osobama s invaliditetom, a koji pritom ima veći broj podrški nevladinih organizacija od ostalo dvoje kandidata, dotadašnji članovi Savjeta su na sjednici održanoj 1. novembra 2019. obavijestili Ministarstvo o svom stavu da neće učestvovati u radu budućeg Savjeta ukoliko u njemu ne budu izabrani isključivo autentični predstavnici OSI u skladu s obavezom države preuzetom iz Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom (član 4, stav 3 i član 33, stav 3). 

Kako je Konvencija kao dokument veće pravne važnosti i ima primat nad domaćim zakonodavstvom to je država dužna neposredno primijeniti, a propise koji su suprotni odredbama Konvencije pod hitno uskladiti. 

U tom smislu, još jednom, javno apelujemo na Vladu da prilikom donošenja odluke o uspostavljanju Savjeta poštuje odredbe međunarodnih dokumenata na koje se sama obavezala. U suprotnom Vlada treba biti svjesna činjenice da takav Savjet neće funkcionisati, a potpisnici saopštenja će o navedenom informisati međunarodna tijela, među kojima je i Komitet UN o pravima osoba sa invaliditetom. 

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.