Veliko interesovanje poslodavaca i OSI o radnim pravima osoba s invaliditetom

Veliko interesovanje poslodavaca i OSI o radnim pravima osoba s invaliditetom
Novosti/Vijesti

Poslodavcima, izvođačima profesionalne rehabilitacje i osobama s invaliditetom neophodne su edukacije i savjetovanja u cilju stvaranja mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ravnopravniji tretman na tržištu rada i stvaranje adekvatnih uslova za obavljanje posla, sticanje vještina, napredovanje u poslu i primjenu mjera profesionnalne rehabilitacije i zaštite i zdravlja na radu. S druge strane, neophodno je više promovisati radne mogućnosti, sposobnosti i učinke OSI, a ne samo obaveze i mogućnosti poslodavaca.

Ovo je zaključak treninga koji su održani s poslodavcima i izvođačima profesionalne rehabilitacje s ciljem da se oni upoznaju s uslovima rada, zaštite i zdravlja na radu, odnosno kako da kreiraju mogućnosti za adekvatne uslove rada za osobe s invaliditetom, te mjere smanjenja progresije invalidnosti i štetnih posledica po zdravlje. U toku treninga poslodavci i izvođači profesionalne rehabilitacije dobili su više informacija o uticaju modela pristupa prema invaliditetu na garancije u oblasti radnih prava, uključujući i evropske i međunarodne propise, posebno u segmentu razumnih adaptacija za osobe s invaliditetom, te neophodnosti njihove primjene u praksi.

S učesnicima je razgovarano o neophodnosti iskorjenjivanja predrasuda prema radnim sposobnostima i mogućnostima osoba s invaliditetom, potom kako da obezbijede radnu produktivnost OSI i veću zainteresovanost za ostvarivanje organizacionih ciljeva i programa, potrebu ulaganja i sprovođenja mjera za adekvatnije uslove rada, kako da obezbijede pozitivniju radnu atmosferu, a sve u cilju zadržavanja zaposlenja, i napredovanja u poslu zaposlenih OSI.

Razgovarano je o važnosti osnaživanja OSI da na radnom mjestu budu aktivne i produktivne, odnosno motivisane, ali i o odgovornom odnosu poslodavaca kako bi OSI dobijale redovno radne zadatke i zaduženja, i bile praćene i podržane u tom procesu.

Treninzi su organizovani u Podgorici, odnosno u Bijelom Polju, a na njima je učestvovalo 37 učesnika, iako je projektom planirano 25, što govori o velikom interesovanju poslodavaca kako da stvore mogućnosti za rad osoba s invalidiitetom i saznaju više o radnim pravima OSI, i mogućnostima koje njima zakon nudi, što su i sami naveli u evaluaciijama uz sugestiju da bi poslodavce češće trebalo okupljati radi razmjene međusobnih iskustava o zapošljavanju i radu OSI.

Aktivnost je dio projekta OSIguraj uslove sebi! koji UMHCG sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kroz konkurs za NVO u 2019.  

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.